Menjadi Da'i, Susah Sangatkah?

Thursday, 28 August 2008

Oleh Hamba Allah

Beberapa waktu yang lalu, ketika saya mengambil masa untuk membaca surat khabar, saya terbaca sebuah kata-kata sindiran yang cukup unik, sebagaimana yang dapat kita baca pada judul diatas. Kata-kata diatas dimaksudkan untuk menyindir birokrasi kerajaan yang dianggap terlalu rumit. Tetapi dalam hal ini, saya tidak akan membahas mengenai permasalahan birokrasi kerajaan dengan segala kerumitannya, akan tetapi saya hanya akan cuba melihat fenomena dakwah yang kelihatannya agak terkait dengan kata-kata diatas.

Jika dikatakan bahawa dakwah itu hal yang wajib bagi tiap-tiap muslim, mungkin semuanya sepakat. Kita pun seringkali juga mendengar sabda Nabi, yang isinya perintah untuk menyampaikan risalah Islam ini, walaupun hanya satu ayat saja. Sedangkan di dalam Al Qur'an sendiri , perintah untuk berdakwah itu bukan main banyaknya. Misalnya dalam Ali Imran 110, Allah telah memberikan motivasi dan menyatakan bahawa kita itu (kaum muslimin) adalah ummat yang terbaik yang selalu menyeru kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Oleh sebab itulah, sebenarnya setiap kita adalah para da'i (penyeru),tidak terlepas dari kapasiti seruan yang mampu kita sampaikan.

Tetapi kenyataannya, nampaknya perintah dakwah ini tidak banyak difahami oleh kita; terbukti jika ada seruan untuk menjadi naqib naqibah misalnya, kita banyak yang melakukannya dengan mahu tidak mahu, padahal saya yakin seyakin–yakinnya, bahawa di kampus ini banyak orang yang kalau hanya menjadi naqib naqibah saja mampu. Alasan yang paling sering kita jumpai adalah alasan takut, ilmu kita belum seberapa kenapa sudah mahu berdakwah. Kalau urusan berdakwah kan seharusnya diserahkan kepada ahlinya, ya seperti ustaz atau tok guru, padahal sebenarnya kita sudah tahu, apakah ada ustaz atau tok guru yang sanggup menjadi naqib di kampus kita. Lalu akhirnya diri kita lepas tangan dan tidak mahu tahu, apakah kampus kita akan jadi Sosial, Liberal dan yang sewaktu dengannya.

Fikiran kita biasanya memang begitu. Kita seringkali menimpakan tanggung jawab kita kepada orang lain, padahal dalam kenyataannya, orang yang kita harapkan itu belum tentu mampu memenuhi harapan kita. Kita tidak pernah berfikir bahawa diri kita itu sebenarnya merupakan SDD (Sumber Daya Da'i) yang amat berpotensi. Ya kalau merasa belum cukup persediaan, bukannya alasan untuk kita lepas tangan dari tanggung jawab, tetapi seharusnya kita berfikir bagaimana agar kita mempunyai persiapan untuk itu.


Menjadi da'i, susah sangatkah?

Jika kita ditanya tentang hal diatas, saya yakin (semoga ini hasil kekeliruan kita) bahawa jawapannya adalah "sangat susah". Kenapa? Kerana menurut anggapan kita, da'i itu harus, pertama mempunyai ilmu-ilmu yang hebat, seperti kemampuan berbahasa arab, ilmu hadist, ilmu tafsir, ilmu mantiq, ilmu fiqih. Sedangkan Fiqih sendiri masih terdiri dari fiqih daulah, fiqih sholat, fiqih munakahat dan sebagainya. Ini tentu menjadi beban tersendiri bagi kita, kerana mustahil kita menguasai semua ilmu itu sekarang, padahal kita dalam kuliah juga masih dituntut dengan ilmu-ilmu akademik dan sebagainya. Kedua, mengenai tangung jawab kita terhadap apa yang kita sampaikan; ertinya sebagai da'i tentu akhirnya hidup kita akan terbatas, kerana da'i itu adalah contoh bagi yang di dakwahi. Betapa membebankan jika kita bertemu dengan rakan sepatutnya ber "Assalamu'alaikum", padahal kita telah terbiasa dengan hai hello. Sementara itu kita juga tidak lagi mampu bebas bercinta dengan bergandingan tangan berdua, kerana jika demikian orang akan berkata, "Wah, da'i pun berpegangan tangan dengan teman wanita".

Intinya kehidupan kita menjadi sempit dan terbatas. Mahu berpakaian yang terbuka jadi tidak kena, mahu beli majalah yang berunsur lucah jadi malu, mahu komen pasal orang di belakang rasa tak patut dan lain-lain. Padahal kalau kita tidak menjadi da'i, kan kita mampu menyatakan "Ya... no problem".

Kalau kita terus memikirkan anggapan-anggapan yang ada di kepala kita, dan anggapan-anggapan orang lain, tentu kita tidak akan pernah menjadi da'i, tidak akan pernah menjadi naqib naqibah, tidak akan pernah menjadi penggerak muslim. Kita akhirnya hanya santai-santai dan kehidupan kita akan datar dan tidak berwawasan. Akhirnya orientasi kita terlalu duniawi, padahal visi dunia itu kan tidak seberapa, kerana kata Allah, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, wal akhiiraatu khairu wa abqa.

Tentang anggapan bahawa untuk menjadi da'i mesti seorang ustaz yang memang mendalami Islam secara khusus, saya rasa tidak patut; kerana sebenarnya berdakwah itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita baru mampu membaca Alqur'an misalnya, ya itu yang kita sampaikan. Bukankah kata Rasul, sampaikan dariku walau satu ayat.

Jika membahas masalah ini, saya jadi teringat dengan peristiwa Pengajian Iktikaf Ramadhan beberapa waktu yang lalu. Saat itu rakan saya berbincang dengan ustaz Ibnu Jhuraimi, yang dasar perbincangannya itu tentang ketakutan berdakwah, kerana menganggap dirinya kurang ilmu. Tetapi jawapan singkat dari Ustad Jhuraimi menjawab semua ketakutan itu. Beliau hanya menyatakan "Tidak usah menjadi Nabi dahulu baru berdakwah". Ertinya apa yang kita punyai, ya itulah yang akan kita sampaikan. Atau jika kita ingin menyampaikan sesuatu yang belum kita ketahui, ya kita mesti belajar dahulu. Tidak perlu menunggu kita menjadi "Nabi" baru kita berdakwah. Kerana itu merupakan suatu hal yang mustahil.

Oleh sebab itulah kita tidak usah menyusahkan diri dengan syarat yang terlalu tinggi sehingga susah untuk mencapainya untuk menjadi seorang da'i, cukuplah dengan apa yang kita punyai dan tekad membaja yang ada dalam dada kita. Atau jika kita merasa bahawa menjadi da'i akan membuat kita terbelenggu, sebenarnya hal itu menunjukkan bahawa diri kita belum mempunyai iktikad yang benar untuk berbuat baik. Kita masih ingin bernikmat-nikmat dengan nafsu duniawi.

Oleh sebab itulah menjadi da'i itu sebenarnya bukanlah pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan, kerana jika demikian, Allah tentu tidak akan memerintahkan semua muslim untuk berdakwah ?

Menjadi dai sebenarnya ya menjadi manusia biasa, ya mempunyai keterbatasan ilmu, ya mempunyai keterbatasan yang lain; tetapi mungkin satu hal yang perlu di catat adalah, para da'i mempunyai semangat untuk berbuat baik dan memperbaiki diri, semangat untuk melaksanakan aktiviti positif. Sebagaimana di zaman Rasulullah para sahabat juga beraktiviti secara manusawi, sambil terus memperbaiki diri.

Jadi kalau begitu kenapa kita tidak mengubah paradigma yang ada di kepala kita, bahawa menjadi da'i itu sulit menjadi mudah ? Memudahkan bukan bererti memudah-mudahkan, atau bererti menganggap enteng, tetapi memudahkan ertinya tidak membuat sesuatu yang pada dasarnya biasa saja menjadi sesuatu yang terasa sangat sulit, dengan berbagai aturan yang membuat orang menjadi jauh atau bahkan lari dari "dakwah".

Dalam bukunya yang berjudul Fiqul Aulawiat, Dr Yusuf Qardhawy mengatakan bahawa diantara prioriti yang ditekankan, terutama dibidang fatwa dan dakwah adalah mendahulukan untuk meringankan dan memudahkan, daripada memberatkan dan mempersulitkan.

Rasulullah jika ditawarkan untuk memilih antara dua perkara, maka beliau mengambil yang paling mudah diantara keduanya selama tidak berdosa, tetapi jika itu berdosa maka beliau orang yang paling menjauhi daripadanya, begitulah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah ra.

Jika begitu kenapa kita harus takut dengan bayangan sendiri, atau takut dengan orang yang menakut-nakuti. Mulailah azzam itu dalam dirimu dan berkatalah dalam hatimu..

"Jadi da'i..... hmmm.... Siapa takut?"

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32  

0 comments:

Post a Comment