Rumahtangga Asas Negara Islam

Wednesday, 31 December 2008

Rumahtangga merupakan kelompok terkecil di dalam sesebuah negara. Ia dibentuk oleh dua atau lebih individu. Andainya negara diibaratkan seperti rumah, maka rumahtangga ialah asas atau tapaknya. Dalam memperjuangkan sebuah negara Islam, asas inilah yang perlu dibangunkan terlebih dahulu. Jika asasnya kukuh, akan kukuhlah negara yang ditegakkan nanti. Tetapi jika sebaliknya, negara yang dapat ditegakkan itu tidak akan bertahan lama. Ia akan runtuh kembali sebelum mencapai matlamatnya.

Negara atau kuasa memerintah adalah alat untuk menegakkan hukum hakam Allah. Matlamat akhirnya ialah untuk mendapatkan keredhaan Allah. Sebelum hukum-hakam Allah itu ditegakkan di dalam negara yang merupakan kelompok yang besar, ia perlu terlebih dahulu ditegakkan di dalam kelompok-kelompok yang kecil iaitu individu dan rumahtangga.

Tegasnya, perjuangan menegakkan negara Islam mesti bermula dari peringkat rendah. Ibarat tumbuhnya sebatang pokok; ia mesti bermula dengan benih, yang kemudiannya bertunas, membesar, membentuk batang, dahan dan ranting-ranting, seterusnya mengeluarkan daun, berbunga dan berbuah.

Inilah yang dikatakan sunatullah iaitu peraturan yang ditetapkan oleh Allah sejak azali lagi. Peraturan ini tidak akan berubah kecuali dengan kehendak Allah sendiri, sepertimana firman-Nya yang bermaksud:

"Sekali-kali kamu tidak akan mendapati peraturan Allah itu
(sunnatullah) berubah, sekali-kali kamu tidak akan mendapati peraturan Allah itu bertukar ganti." -Al Fatir: 43

Dalam hal ini, kita sudah diberi panduan yang jelas. Lihatlah kejayaan Rasulullah membentuk individu, rumahtangga dan masyarakat Islam hingga membolehkan tertegaknya negara Islam di Madinah. Apa yang Rasulullah lakukan ialah menanamkan iman dan jiwa tauhid yang mendalam di dalam diri individu-individu. Mereka ini kemudiannya membentuk rumahtangga-rumahtangga Islam sebagai asas pembentukan sebuah negara Islam.

Apabila Rasulullah diperintahkan menyampaikan Islam ke tengah-tengah masyarakat Arab Jahiliah, orang pertama yang diajarkan tentang Islam ialah isteri baginda, Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah mengajak sahabat yang rapat dan keluarga yang hampir dengan baginda. Jalan ini jugalah yang mesti ditempuh oleh pejuang-pejuang Islam. Lebih- lebih lagi, suasana masyarakat pada akhir zaman ini sudah menyerupai masyarakat jahiliah pada zaman Rasulullah mula dibangkitkan.

Oleh itu, adalah lebih utama menegakkan hukum-hakam Allah di dalam kolompok yang kecil sebelum menegakkannya di dalam kelompok yang lebih besar. Kalau rumahtangga pun belum berwajah Islam bagaimana kita boleh mengharapkan tertegaknya negara Islam. Malah, dalam keadaan ini, untuk melahirkan masyarakat Islam pun tidak mungkin. Di samping itu, adalah lebih mudah untuk mendidik individu-individu di dalam kelompok yang kecil daripada mendidik individu-individu di dalam kelompok yang lebih besar.

Pendidik amat penting kerana hasil daripada pendidikanlah manusia dapat menerima dan melaksanakan hukum-hakam Allah. Pendidikan jugalah yang dapat mengubah manusia daripada jahat kepada baik, daripada benci-membenci kepada berkasih sayang, dan daripada berperang sesama sendiri kepada bertolong bantu, yang semuanya bakal menjamin wujudnya sebuah negara yang "aman makmur dan mendapat keampunan Allah." _ (As Saba': 15)

Untuk mendidik manusia, rumahtangga merupakan institusi yang asas dan terpenting kerana di situlah bermulanya kehidupan setiap individu. Dengan kata lain, rumahtangga adalah gelanggang bagi melahirkan individu-individu yang terdidik dengan Islam. Apabila individu-individu telah terdidik, mudahlah mereka ditadbir, diperintah atau dicorakkan mengikut Islam. Allah berfirman yang maksudnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api Neraka." - At Tahrim: 6

Memelihara diri dan ahli keluarga daripada api Neraka bermakna mengamalkan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala tegahan- Nya. Atau dengan kata lain, menegakkan hukum-hakam Allah. Jadi, Allah memperingatkan umat Islam supaya melihat ke dalam diri dan ahli keluarga masing-masing. Pastikan bahawa tidak ada sesuatu pada rumahtangga yang boleh menyebabkan diri dan ahli keluarga terhumban ke Neraka.

Jadikanlah rumahtangga sebagai sebuah gelanggang kecil, di mana suami ibarat ketua negara, isteri sebagai menteri manakala anak-anak sebagai rakyat jelata. Rumahtangga Islam akan lahir apabila suami menjalankan tanggungjawab dengan baik; isteri taat, menjaga meruah dan berwatak pendidik; dan anak-anak menurut kata serta berakhlak.

Sebagai pemimpin, suami bertanggungjawab memastikan ahli-ahli keluarganya (anak isteri) tidak melanggar hukum-hakam Islam. terlebih dahulu, suami mesti mengajar ilmu fardhu ain kepada anak isterinya, dan kalau dia tidak mampu, dia wajib menghantar mereka belajar dengan guru yang dipercayai. Sudah tentu, si suami itu sendiri mesti mengetahui sekurang-kurangnya asas ilmu fardhu ain yang meliputi bab aqidah, syariat dan akhlak.

Suami sendiri tidak banyak bergelanggang di dalam lingkungan rumahtangga kerana dia adalah milik masyarakat. Tetapi dia mesti menetapkan dasar-dasar, memberi panduan-panduan yang jelas dan membimbing anak isterinya ke jalan yang diredhai Allah. tegasnya, dia bertanggungjawab melahirkan suasana Islam di dalam rumahtangganya.

Di sinilah pentingnya peranan isteri sebagaai pembantu. Hanya wanita yang solehah dan bijaksana yang dapat membantu suaminya menjalankan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya. Rumahtangga merupakan gelanggang jihad yang paling utama bagi kaum wanita. Sebab itulah dikatakan rumah itu Syurga bagi wanita. Rasulullah bersabda yang maksudnya:

"Apabila seorang wanita mendirikan sembahyang lima waktu, puasa pada bulan Ramadhan, menjaga kehormatan dan taat kepada suaminya, maka masuklah ia ke dalam Syurga." - Riwayat Al Bazzar daripada Anas.

Seorang wanita umpama jantung di dalam rumahtangga. Jika jantung diserang penyakit, seluruh anggota akan lemah. Begitulah halnya jika isteri tidak menjalankan tugas dan peranan yang sepatutnya, terganggulah kelancaran perjalanan sesebuah rumahtangga, atau pincanglah rumahtangga itu.

Kaum wanita mesti bersiap sedia untuk melakukan tugas yang berat ini. Walaupun suami merupakan ketua keluarga, tetapi isterilah yang bertanggungjawab membereskan kebanyakan urusan dalam rumahtangga termasuk urusan pendidikan anak-anak dan menjaga kebersihan serta kesihatan keluarga.

Isteri mesti menganggap tugas ini satu tugas yang penting, bukan tugas sampingan. Justeru itu, apa saja yang dilakukan, ia mestilah seboleh mungkin mencapai tahap yang maksimum. Dia akan memikirkan, misalnya, bagaimana menyediakan makan minum yang murah tetapi mengandungi zat yang tinggi. Atau membeli pakaian dan perhiasan rumah yang walaupun mungkin mahal sedikit tetapi tahan lama, selagi tidak membazir dan bukan kerana mahu menunjuk-nunjuk kepada jiran tetangga. Rumah dihias secara sederhana seperti yang dituntut oleh Islam. Sementara itu, wang yang berlebihan diagihkan untuk perjuangan Islam atau untuk orang yang berhak menerimanya sebagai saham Akhirat.

Suami akan berasa terbantu jika isteri bijak menyelesaikan urusan rumahtangga, termasuk menyelesaikan segala masalah yang boleh diselesaikan sendiri tanpa merujuk kepada suami. Apatah lagi jika isteri pandai melayan suami dengan mencontohi sikap dan akhlak wanita-wanita solehah zaman dahulu (salafussoleh).

Misalnya, isteri menyambut kepulangan suami di muka pintu, mencium tangan suami sebaik-baik suami masuk, menghidangkan makanan dengan tertib, menemani suami makan, menunaikan hajat suami jika suami berhajat dan kemudian melepaskan suami keluar rumah semula dengan senyuman paling manis di muka pintu. Inilah antara hiburan bagi seorang pejuang!

Dengan itu, suami pulang ke rumah dan keluar dari rumah dengan dada yang lapang. Keletihan atau beban tugas yang dibawa pulang akan terasa berkurang, dan tugas berikutnya akan dihadapi dengan kekuatan baru.

Sebab itu, tanpa institusi rumahtangga yang berwajah Islam, perjuangan menegakkan hukum-hakam Islam di peringkat yang lebih luas akan gagal. Pejuang agama yang urusan rumahtangganya sendiri belum beres tidak akan dapat berjuang dengan sepenuh hati. Dalam keadaan ini, janganlah negara, masyarakat Islam pun tidak akan mampu ditegakkan, disebabkan tidak ada persediaan jiwa dan fikiran.

Rumahtangga adalah juga tempat untuk melahirkan generasi bertaqwa. Anak-anaklah yang diharap membentuk tenaga-tenaga teknokrat untuk sebuah negara Islam yang dicita-citakan. Di sini, isteri berperanan sebagai pendidik, bukan sekadar penjaga. Seorang pendidik akan sentiasa terdorong untuk mengubah dan mencorakkan seseorang, manakala penjaga sekadar memastikan orang yang di bawah jagaannya cukup keperluan asasnya seperti makan minum dan pakaian.

Dalam mendidik anak-anak, seorang wanita mesti cuba melahirkan anak- anak yang beriman dan berakhlak. Maknanya, iman dan akhlak mesti dijadikan dasar pendidikan kepada anak-anak. Inilah juga yang seharusnya menjadi dasar pendidikan negara. Jika ia telah dapat diwujudkan di dalam institusi rumahtangga, mudahlah ia diwujudkan di dalam negara Islam kelak.

Oleh kerana ibu bapa adalah guru atau pendidik yang pertama dalam kehidupan anak-anak, ia mesti menunjukkan contoh yang baik. Anak- anak mudah mengikut sekiranya didikan yang disampaikan itu dipraktikkan sendiri oleh ibu bapanya. Tegasnya, pendidikan untuk anak-anak tidak terbatas di sekolah atau dalam suasana formal, sebaliknya mestilah bersambung di rumah atau dalam suasana tidak formal. Dan hanya rumahtangga yang berwajah Islam saja yang dapat melahirkan suasana pendidikan tidak formal yang sesuai bagi membentuk generasi beriman dan berakhlak, yang menjadikan Allah sebagai matlamat hidup. Sepertimana maksud sebuah firman Allah:

"Tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah-Ku." - Az Zaariat: 56

Antara akhlak yang perlu dipupuk di dalam diri anak-anak ialah sifat saling berkasih sayang. Ini amat penting sebagai asas mewujudkan ukhuwah Islamiah di peringkat negara. Ukhwah merupakan antara kekuatan asas umat Islam.

Selain itu, pergaulan anak-anak mesti dibataskan. Anak-anak lelaki jangan digalakkan bermain dengan anak-anak perempuan orang lain, dan begitulah sebaliknya. Apabila mereka besar kelak, perkara ini dapat dipraktikan semasa bermasyarakat. Bila wujud negara Islam, dengan sendirinya penyakit yang timbul akibat bergaul bebas dapat dicegah.

Rumahtangga jugalah tempat melahirkan anak-anak yang kuat jiwa dan sempurna akal. Anak-anak yang kuat jiwa mesti dilatih bersusah payah dan hidup secara sederhana.

Di kalangan wanita salafussoleh, Asma binti Abu Bakar terkenal sebagai wanita yang tegas dan mendidik anak-anak. Anaknya Abdullah bin Zubair dilatih sejak kecil supaya tidak takut kepada sesiapa pun melainkan Allah. Khalifah Umar ibnu Khattab pernah terserempak dengannya ketika Abdullah sedang bermain-main dengan kanak-kanak lain. Semua kanak-kanak lari melainkan Abdullah. Apabila ditanya, dengan berani dia menjawab:

"Jalan ini cukup luas untuk sesiapa lalu, di samping itu, aku tidak membuat kesalahan. Perlu apa untuk aku lari daripadamu, wahai Amirul Mukminin."

Anak-anak seperti inilah yang diharap menjadi penyambung perjuangan ibu bapanya untuk mendaulatkan Islam. Sekiranya kaum wanita berjaya melahirkan pelapis-pelapis seperti ini, bererti mereka telah berjaya dalam satu tahap menuju pembentukan negara Islam

Walaupun isteri berkewajipan mengatur rumahtangga, namun ini tidak bermakna ia tidak boleh langsung bergelanggang di luar rumah. Wanita dibenarkan bergelanggang di luar rumah asalkan tugas asasinya di rumah dapat diselesaikan. Maknanya, tugas wanita di rumah tetap merupakan tugas nombor satu, dan selagi tugas itu tidak selesai, wanita tidak boleh pergi kepada tugas yang lain seperti berdakwah.

Bagaimanapun sekiranya ada pengasuh yang boleh mengambil alih tugas mendidik anak-anak di rumah, dan wanita memang diperlukan keluar rumah untuk berdakwah, hal ini adalah dibenarkan. Di sinilah perlunya hidup berjemaah. Banyak masalah pengurusan rumahtangga boleh diselesaikan melalui jemaah.

Sebuah jemaah Islam yang baik ialah yang mempunyai unit khusus untuk menjaga kebajikan ahli-ahlinya. Jika suami keluar berjuang, isteri diletakkan di bawah tanggungjawab jemaah. Jika isteri turut bergelanggang di luar rumah, anak-anak menjadi tanggungjawab jemaah. Bagi wanita yang bermadu pula, soal-soal tadi dapat diselesaikan dengan bantuan madu-madunya. Dalam hal ini, poligami menjadi penyelamat masalah. Oleh itu, poligami merupakan sebahagian daripada hukum hakam yang perlu ditegakkan di dalam institusi rumahtangga.

Pendek kata, rumahtangga adalah asas bagi segala-galanya yang hendak ditegakkan di peringkat negara. tetapi hakikat inilah yang tidak diambil berat oleh pejuang-pejuang Islam hari ini. Rumahtangga pejuang Islam sendiri tidak mencerminkan rumahtangga Islam. Masih terdapat unsur-unsur jahiliah di dalamnya. Poligami masih tidak dapat dirasakan sebagai tuntutan agama. Anak isteri masih seronok bergaul bebas, dan anak-anak dibiarkan menceduk ilmu di sekolah yang berunsur sekular.

Pejuang-pejuang Islam sebaliknya ghairah mahukan kuasa memerintah negara dengan menyertai pilihanraya. Sedangkan pilihanraya bukanlah satu-satunya cara untuk menegakkan negara Islam. Masih banyak lagi jalan yang boleh ditempuh. Mengapa beria-ia mahu mentadbir negara kalau rumahtangga pun belum dapat ditadbir secara Islam yang syumul?

Cara terbaik untuk menegakkan negara Islam ialah dengan melahirkan sebanyak mungkin individu muslim yang mempunyai kesedaran dan kemampuan untuk mengamalkan Islam dalam setiap aspek kehidupan serta mampu pula ke arah itu. Dari situlah terbentuknya rumahtangga- rumahtangga contoh yang akan menyambung kepada pembentukan masyarakat dan seterusnya negara Islam. Semua ini mesti bermula dengan dakwah dan tarbiah (pendidikan). Inilah juga jalan untuk mengubah suasana dunia kepada suasana Islam.

Selain itu, jemaah Islam mesti mewujudkan perkampungan-perkampungan Islam contoh untuk menampung keluarga-keluarga ahli. Supaya dengan itu, mereka dapat bertolong bantu dalam suasana Islam. Di situ dapat dibangunkan sistem hidup berdikari, sekurang-kurangnya untuk memenuhi keperluan asa sesebuah rumahtangga seperti pengeluaran barang makanan Islam.

Jadi, terbentuknya negara Islam adalah natijah daripada tertegaknya hukum-hakam Allah di dalam rumahtangga, masyarakat dan jemaah. Prosesnya lembut tetapi tersusun rapi secara berperingkat-peringkat.

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post  

Merubah Cinta Budaya

Tuesday, 30 December 2008

Bukan mudah hendak mengubah persepsi kita tentang bercinta. Sekian lama kita membentuk satu tanggapan dalam fikiran bahawa cinta adalah pra-syarat perkahwinan. Bahawa perkahwinan itu mesti didahului oleh hubungan cinta. Ada "dating", hubungan telefon dan lain-lain.

Bila dikatakan ada keindahan cinta selepas perkahwinan, kita menganggap janggal kerana ia berbeza dari persepsi kita tentang cinta. Oleh itu bermacam-macam persoalan timbul. Bolehkah bahagia bila berkahwin tidak didahului hubungan cinta? Bolehkah serasi? Dan bermacam persoalan lagi.

Mungkin kerana itulah agaknya ramai yang menganggap kehangatan cinta akan mendingin selepas berkahwin lalu mereka ingin menikmati kehangatan itu sepuas-puasnya sebelum perkahwinan. Dan ada yang mengambil masa yang cukup panjang untuk bercinta sebelum perkahwinan, kononnya mencari keserasian agar cinta terus berkekalan setelah perkahwinan.

`Cinta Sebelum Perkahwinan`

Bercinta sebelum kahwin mempunyai berbagai risiko yang bukan sekadar zina mata dan hati malah zina yang lebih besar yang boleh mengganggu jiwa sebab cinta sebelum kahwin ini adalah bersalut nafsu dan syaitan. Dalam keadaan sebegini bagaimana mungkin kita memiliki khusyuk di dalam sembahyang kalau diri diselaputi iblis dan syaitan?? Apabila hati kita diisi oleh cinta manusia dan nafsu, tiada tempat untuk cinta Allah.

Oleh yang demikian Islam amat menekankan kawalan terhadap hati agar tidak mudah terpesong meletakan neraca perasaan cinta kepada yang bukan hak melalui amalan seperti doa dan sebagainya.

Antara doa yang patut diamalkan : " Ya Allah, Kurniailah aku cinta- Mu dan cinta orang yang cinta kepada-Mu dan cinta orang yang cinta kepada orang yang boleh hampir kepada-Mu dan jadikan cinta terhadap Engkau (Ya Allah) terlebih aku cintai daripada air yang sejuk"

Doa ini wajar diamalkan supaya kita faham erti cinta yang menjadikan kita cinta kepada Allah atau menjadikan cinta kepada orang yang hampir dengan Allah. Jika seseorang itu cinta kepada manusia, ia mestilah cinta yang boleh menghampirkan diri kepada Allah.

Oleh itu jika kita sudah "fall in love", pastikan apakah cinta itu kerana Allah atau kerana nafsu. Kalau cinta itu kerana Allah, kita akan bertambah khusyuk di dalam sembahyang dan bertambah ibadah. Tetapi kalau cinta itu semakin menambahkan maksiat, bermakna cinta itu didorong oleh nafsu.

Namun begitu adakala cinta itu datang tanpa dipinta. Atau dalam erti kata yang lain "cinta pandang pertama" yang sememangnya tidak diundang yang boleh menganggu minda dan imaginasi.

Dalam keadaan yang sedemikian kita amat digalakkan untuk mengamalkan doa tadi. Kedua, mengerjakan solat Istikharah dan berdoa : " Ya Allah, aku suka orang ini, kalaulah dia ini betul-betul pilihan yang tepat untuk aku dunia akhirat, pertemukanlah jodoh kami. Jadikanlah dia isteri (atau suami) ku. Kalau tidak baik, Ya Allah, elakkanlah"

"if you love someone" mintalah kepada Allah yang mencipta diri kita. Ini kerana orang yang kita cintai itu juga adalah makhluk Allah. Allah berhak untuk menjadikan makhlukNya suka atau tidak. Silap kebanyakkan kita sekarang ini, terus direct kepada empunya diri.

Persoalan yang penting sekarang ialah apakah yang diperolehi oleh mereka yang bercinta sebelum kahwin apabila mereka sudah saling mengetahui segala perkara mengenai diri masing-masing. Sudah tidak ada nikmat selepas kahwin. Apatah lagi kalau sudah terlanjur, kemudian kahwin pula dengan orang lain dan ternyata suami itu cinta kepadanya. Individu akan menyesal kerana `she got nothing to offer` kepada suami yang betul-betul mencintainya. Ini akan melahirkan perasaan dendam dan bersalah. Jadi eloklah dijagai perhubungan kita.

`Cinta Selepas Perkahwinan`

Bercinta selepas kahwin adalah merupakan sunnah Rasul. Mungkin terlalu ideal atau terlalu jauh untuk melihat tradisi perkahwinan Rasulullah s. a. w dan para sahabatnya yang serba indah. Tetapi cukuplah kita mengimbau trend perkahwinan masyarakat Melayu Islam satu ketika dahulu yang menyaksikan ramai yang berkahwin atas pilihan ibubapa dan perkahwinan itu ternyata berjaya.

Para ibubapa ketika itu memilih calon menantu mereka berdasarkan panduan yang diberikan oleh Nabi Muhammad s. a. w melalui sabdanya : " Dikahwini wanita itu atas empat perkara : harta, keturunan, rupa dan agama. Kahwinilah atas dasar agama nescaya kamu akan mendapat kebajikan". (mafhum hadis)

Bukan itu sahaja, malah trend masyarakat ketika itu juga sangat memandang tinggi nilai akhlak dan budi. Jadi perkahwinan melalui orang perantaraan (match maker) yang dipercayai kesolehannya juga mudah dilaksanakan. Dan perkahwinan tanpa didahului cinta sudah menjadi perkara biasa pada ketika itu.

Namun ini tidaklah menafikan perkara-perkara yang boleh dan memang dibenarkan oleh syariat untuk dilakukan sebelum sesuatu perkahwinan dipersetujui. Misalnya, seseorang dibolehkan melihat calon isteri atau suami, menyelidiki maklumat tentang pekerjaan, peribadi dan lain- lain latar belakang calon. Ini semua dapat dibuat dengan adanya pengaturan orang tengah - sama ada terdiri daripada keluarga atau teman-teman yang rapat. Tegasnya tidak payahlah seseorang itu sendiri bersusah payah mendapatkan maklumat tentang calon suami atau isteri melalui cara percintaan.

Tidak hairanlah kalau suasana bulan madu akan lebih panjang malah akan terus berkekalan sepanjang perkahwinan. Marilah kita dekatkan semula keindahan cinta dengan mendekatkan diri kepada Pencipta cinta. Rumahtangga pasti berseri apabila suami isteri sama-sama cintakan Ilahi.

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post  

Wanita, Cinta dan Naluri Seks dalam Tinjauan Islam

Monday, 29 December 2008

Realita yang ada pada generasi muda muslim pada masa sekarang ini, secara mayoritas sedang terbuai dengan ribuan jaring kemungkaran modernisasi, seperti perzinaan dengan berbagai modelnya, namun justru ia sering dijadikan standar kemajuan dan globalisasi. Seks yang merupakan fitrah dan karunia Allah Ta'ala berubah fungsi menjadi ajang komoditi mencari keuntungan sebesar mungkin. Norma-norma yang berlaku di dalam tata kehidupan tidak lagi menjadi pegangan. Pupusnya rasa malu kaum Hawa terlihat pula dari turut andilnya mereka menanam saham kebatilan di bidang sandang. Mode-mode pakaian yang dililitkan ke tubuhnya sudah begitu jauh dari tuntunan syari'at.

Padahal Allah Ta'ala berfirman: "Hai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anakmu yang perempuan dan orang-orang perempuan yang beriman, supaya mereka menutup tubuhnya dengan jilbab, yang demikian itu supaya mereka lebih dikenal, karena itu supaya mereka tidak diganggu, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab: 59). Bila ayat ini masih dianggap belenggu yang merantai kebebasan kaum Hawa, maka dapatlah dipastikan, hujan birahi pun tak kan terelakkan, hingga dengan mudahnya kita saksikan jutaan perempuan bergentayangan di jalan-jalan, dan mempersilakan auratnya disapu mata sembarang orang. Padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim bersabda, artinya: "Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium wangi Surga, padahal wangi Surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian." Sebab meskipun berpakaian, pada hakikatnya mereka telanjang. Ironinya, setiap hari kita selalu dihadapkan kepada permasalahan di atas, yaitu urusan kelamin (seksualitas).

Kemana-mana kita terganggu oleh rayuan perempuan, wajahnya, lenggak-lenggoknya, suaranya, semuanya penuh magnit dan daya tarik. "Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu; wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik." (Ali Imran: 14). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, artinya: "Tidaklah ada suatu cobaan yang terjadi sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki, yang melebihi bahayanya cobaan yang berhubungan dengan soal wanita". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Musytaqqin menyatakan, ada tiga faktor yang menyebabkan tumbuhnya perasaan cinta, yaitu:
1.Sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang yang membuat ia dicintai oleh kekasihnya.
2.Perhatian sang kekasih terhadap sifat-sifat tersebut.
3.Pertautan antara seseorang yang sedang jatuh cinta dengan orang yang dicintainya.

Dengan kelengkapan ketiga faktor cinta yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim tersebut, maka terbuktilah tali percintaan, dan akan menjadi lemah jika terdapat kekurangan dari ketiga faktor itu. Hal ini diakui oleh Islam dan oleh semua pihak yang menentang Islam. Tapi Islam membedakan antara cinta dan seks sebagai nafsu. Cinta adalah mawaddah wa rahmah, sedang nafsu seks sebagai naluri adalah nafsu syahwat. Keduanya hanya bisa bersatu dalam perkawinan, karena berseminya cinta yang terjadi sesudah pernikahan adalah cinta yang dijamin oleh Allah Ta'ala, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21, artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan, bahwa Islam tidak mengenal percintaan sebelum perkawinan yang sah, apalagi dengan pengumbaran nafsu syahwat, sehingga menjadi naluri dan cenderung mengajak pada perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Ta'ala, sebagaimana telah termaktub dalam Surat Yusuf ayat 53, artinya: "Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ibnul Qayyim berkata: "Hubungan intim tanpa pernikahan adalah haram dan merusak cinta, malah cinta di antara keduanya akan berakhir dengan sikap saling membenci dan bermusuhan, karena bila keduanya telah merasakan kelezatan dan cita rasa cinta, tidak bisa tidak akan timbul keinginan lain yang belum diperolehnya." "Bohong!", itulah komentar sinis mereka guna membela nafsu syahwatnya, untuk melegimitasi percintaan secara haram. Bahkan lebih parah lagi, mereka berani bersumpah, cinta yang dilahirkan bersama sang kekasih adalah cinta suci, bukan cinta birahi dan syaithani.

Padahal yang dijaga dalam Islam bukanlah semata-mata perihal kepemudaan, kegadisan dan selaput dara saja, tetapi lebih dari itu, kesucian mata, telinga, hidung, tangan, kaki dan sekujur anggota tubuh. Bahkan kesucian hati juga wajib dijaga. Zinanya mata adalah berpandangan dengan bukan mahramnya, zinanya hati adalah membayangkan dan mengkhayal, dan zinanya tangan adalah menyentuh tubuh wanita yang bukan mahramnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Telah ditulis atas anak Adam bagiannya dari hal zina yang akan ditemui dalam hidupnya, tidak bisa tidak. Zinanya mata adalah melihat, zinanya telinga adalah mendengar, zinanya kaki adalah berjalan, dan zinanya hati adalah keinginan dan berangan-angan, dan semua itu dibenarkan atau didustakan oleh kelaminnya." (HR. Muslim dari Abu Hurairah). Namun jaring-jaring cinta di luar perkawinan telah meninabobokkan manusia dalam tali asmara. Asmara yang bergejolak menuntut keintiman dan kesyahduan, sehingga cinta buta menjadi mahar yang menghalalkan hubungan kelamin kisah kasih dua insan yang berlainan jenis. Untuk itu dalam menghadapi semua ini, hendaklah kita senantiasa berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam, di antaranya adalah:

A. Menjaga Pandangan Mata Memelihara mata cukuplah dengan menundukkan pandangan bila ada pria atau wanita yang bukan mahramnya, dan jangan memandangnya berulang-ulang. Hal ini diatur oleh Allah dan RasulNya agar kita dapat mengendalikan mata sebagai panca indera yang sangat peka terhadap seks. Allah Ta'ala berfirman, artinya: "Katakan-lah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan sebagian dari pandangan mata (terhadap wanita) dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya." (An-Nur: 30-31). Tapi ada pula memandang untuk suatu keperluan yang diperbolehkan, seperti dalam pengobatan, peminangan dan segala sesuatu yang telah disyari'atkan dalam Islam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, artinya: "Dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa ia hendak menikah dengan seorang wanita, Nabi bertanya, 'Sudahkah kamu melihatnya?', 'Belum', jawabnya, lalu Nabi bersabda, 'Lihatlah ia, sesungguhnya dengan melihatnya lebih menenteramkan hati kamu berdua'." (HR. An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).

B. Menjauhi Pergaulan Bebas Pergaulan bebas pasti menimbulkan hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Hal ini bisa dilihat di barat, yang meng-agungkan kebebasan dalam segala hal, termasuk dalam seks. Kini mereka menjerit, angka perceraian sangat tinggi, setiap menit terjadi tindak perkosaan dan pranata pernikahan diragukan, terjadilah dekadensi moral dan tersebar berbagai penyakit kelamin. Allah Ta'ala membuat rambu-rambu pergaulan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya dalam firmanNya: "Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Al-Isra': 32). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia bersunyi sepi berduaan dengan wanita yang tidak didampingi mahramnya, karena yang menjadi pihak ketiganya adalah syaitan." (HR. Ahmad). Apalagi halnya sampai bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. A'isyah radiallahu anha berkata: "Tangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah sama sekali menyentuh tangan perempuan di dalam bai'at, bai'at Rasulullah dengan mereka adalah berupa ucapan." (HR. Al-Bukhari).

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post  

Mencari makna baru di sebalik peristiwa hijrah

Sunday, 28 December 2008

Oleh Mohd Farid Mohd Shahran
rencanabh@bharian.com.my


GENERASI muda Islam perlu dilengkapkan dengan ilmu dunia dan akhirat untuk menjadi insan cemerlang. Ummah mesti jadikan sejarah penghijrahan, perjuangan Rasulullah pencetus kejayaan.

SEBAGAI junjungan besar yang sentiasa diagungkan oleh umat Islam, segala detik peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW sentiasa dianggap penting dan bermakna oleh masyarakat Islam.

Nabi Muhammad, bagi mereka bukan manusia biasa yang boleh diletakkan beriringan dengan sosok lain dalam sejarah kemanusiaan. Baginda adalah rasul junjungan dan insan kamil yang diutus Allah SWT bagi menzahirkan kesempurnaan akhlak manusia.

Baginda manusia paling tinggi martabat kerohaniannya dan paling disayangi Allah SWT. Walaupun Baginda seperti manusia lain, hadir dalam latar lingkungan sejarah dan geografi tertentu, peristiwa yang berlaku sepanjang kehidupan Baginda tetap mengungkapkan pengajaran sejagat yang sentiasa abadi dan segar kepada diri setiap Muslim.

Begitu juga peristiwa hijrah yang dilalui Nabi Muhammad SAW. Ia adalah detik perpindahan dakwah Nabi daripada peringkat pertama di Makkah yang penuh mihnah pesona serta cabaran yang amat mencengkam ke tahap mengancam nyawa Baginda sendiri, ke peringkat kedua di Madinah yang lebih meluas ruang dakwahnya serta menjanjikan cahaya kemenangan.

Dari segi pensyariatan agama, hijrah adalah dasawarsa baru dalam pelaksanaan undang-undang agama yang lebih berasaskan muamalah dan kemasyarakatan berbanding peringkat Makkah yang lebih tertumpu kepada pengukuhan akidah serta pandangan alam Islam. Namun, di sebalik dimensi sejarah yang selalu diulang sama ada dalam pengajian sirah atau pada siri ceramah maal hijrah, peristiwa ini sesungguhnya menyampaikan kita kepada beberapa pengajaran lebih mendalam dan amat terkait untuk kehidupan sekarang.

Antara hikmah penting di sebalik peristiwa hijrah yang harus diteladani terutama umat Islam zaman ini yang berdepan pelbagai fitnah dan cabaran ialah gambaran sikap realistik serta kebijaksanaan nabi apabila berdepan cabaran dan ancaman semasa.

Di samping hakikat bahawa Nabi Muhammad SAW ialah insan terpilih dan terbaik di kalangan seluruh makhluk Allah, insan yang mustajab doanya dan dikurnia mukjizat, kehidupan nabi juga seperti manusia lain menurut sunnatullah yang tidak lari daripada cabaran dan pedih getir kehidupan. Dengan kata lain, kehidupan Nabi Muhammad SAW juga terikat dengan batasan manusiawi yang terpaksa melalui pelbagai ranjau perjuangan hidup. Inilah yang terjelma antara lain daripada peristiwa hijrah Baginda apabila sunnatullah mengajar golongan lemah walaupun amat sukar mengalahkan pihak lebih kuat terutama yang mempunyai persediaan.

Sebagai golongan yang baru muncul, kecil jumlahnya dan kurang persiapan, tekanan serta ancaman yang ditujukan kaum Musyrikin di Makkah ternyata terlalu kuat untuk dihadapi Baginda dan umat Muslimin ketika itu. Justeru, perpindahan dari Makkah bagi menyelamatkan golongan Muslimin tidak dapat dielakkan.

Nabi Muhammad SAW perlu mencari ruang dan kekuatan baru di Madinah untuk memperkukuhkan kedudukan agama Islam. Apakah noktah pengajaran yang dapat diambil masyarakat Islam sekarang daripada hakikat hijrah Baginda?

Jika Nabi Muhammad SAW insan terpilih yang dikurniakan Allah SWT pelbagai bentuk mukjizat menyedari hakikat bahawa Baginda harus bertindak berdasarkan waqi’ semasa, berdasarkan kekuatan dan kelemahan manusiawi, umat Islam dewasa ini pasti harus lebih menyedari mengenai waqi’ kehidupan yang melingkungi mereka. Secara umumnya, masyarakat Islam memang berada dalam keadaan lemah. Dilihat dari segi fizikal dan ketenteraan, kekayaan ekonomi, malah kesatuan, mereka agak tertinggal berbanding masyarakat lain terutama Barat.

Namun, ada sekelompok masyarakat Islam yang gagal menyedari hakikat ini lantas bertindak seolah-seolah mereka berada di dalam keadaan yang kuat. Mereka mengambil tindakan di luar batasan waqi’ semasa yang ada pada masyarakat Islam. Ini merujuk tindakan sekelompok umat Islam yang mengebom, menculik serta membunuh membabitkan manusia tidak berdosa yang berlaku sejak akhir-akhir ini. Kita tidak menafikan sebahagian peristiwa itu adalah tindak balas terhadap tindakan politik yang dilakukan kuasa besar terhadap beberapa negara Islam atau perencanaan pihak tertentu.

Namun, cara bertindak yang dilakukan ternyata tidak menguntungkan masyarakat Islam keseluruhan terutama apabila dilihat dari sudut kekuatan ummah dan kesediaan mereka menghadapi tindakan balas jika berlaku.

Kita lihat sebahagian besar tindakan seperti ini sekadar mengundang tindakan balas lebih buruk kepada masyarakat Islam seperti di Afghanistan dan Iraq. Paling penting tindakan ini turut menggambarkan kerangka pemikiran ekstrem hasil kekeliruan mengenai ajaran Islam.

Di sinilah pentingnya pengajaran peristiwa hijrah yang merakamkan Nabi Muhammad SAW bertindak berdasarkan kekuatan dan kemampuan Baginda apabila mengambil keputusan untuk melakukan hijrah. Dengan kata lain, peristiwa hijrah memberi iktibar bahawa kita harus mengumpul kekuatan dan tidak bertindak menzahirkan kekuatan sebelum masanya, apatah lagi bertindak di luar kebijaksanaan. Sesungguhnya ini antara makna hijrah baru yang harus kita manfaatkan dalam realiti kehidupan sekarang.

Dengan menyedari bahawa umat Islam berada dalam keadaan lemah bukan bermakna kita pasrah dengan keadaan yang ada. Di samping ingatan bahawa umat Islam harus terus memperbaiki kelemahan mereka dan mempersiapkan kekuatan fizikal seperti disaran al-Qur’an, seperkara yang juga penting ialah hakikat kekuatan Islam sebenarnya masih boleh dijelmakan dalam pelbagai dimensi lain.

Misalnya umat Islam masih kuat dan kukuh dari segi kepercayaan agama dan akhlak, terutama dalam menolak fahaman yang bertentangan dengan agama. Berbanding Islam, sebahagian agama lain misalnya, sudah berkompromi dan mengorbankan doktrin agama mereka dengan membuka pintu kepada kemasukan aliran asing seperti sekularisme dan sinkretisme.

Disebabkan kelemahan sistem kepercayaan mereka, agama terbabit mengubah dasar dan kepercayaan bersesuaian dengan ideologi berkenaan. Namun, Islam berkat kekuatan pendidikan agama dan pertahanan ilmiah yang dilakukan ilmuwannya sepanjang zaman masih kukuh bertahan daripada ancaman aliran pemikiran asing.

Kekuatan Islam ini harus dipertahan dan diperkukuhkan melalui pendidikan yang betul tanpa semestinya membabitkan penzahiran dari segi kekuatan fizikal dan ketenteraan. Dari segi strategi, umat Islam memang lemah kekuatan fizikal, seharusnya mereka menumpukan perhatian dalam memperkukuhkan aspek keilmuan dan pendidikan.

Tindakan ini juga adalah jihad besar dan harus dilakukan dengan gigih dan serius, malah ia juga ‘peperangan’ yang membabitkan persediaan kekuatan dari segi intelektual dan keilmuan. Jika kita prihatin terhadap pembunuhan dan serangan ke atas negara Islam oleh kuasa Barat, kita juga harus lebih prihatin terhadap serangan pemikiran asing yang ‘mengorbankan’ dan mengelirukan jutaan masyarakat Islam.

Peperangan inilah yang nampaknya banyak dilupakan sebahagian masyarakat Islam apabila kerangka berfikir mereka amat tertumpu kepada penyelesaian daripada aspek siasah dan ketenteraan. Jika ditinjau dari segi sejarah, aspek inilah yang menjadi asas kepada pembinaan tamadun. Zat kepada kekuatan Islam, dengan kata lain ialah kekuatan kepercayaan dan keilmuan. Mungkin ini antara makna dan rahsia hijrah yang harus diingatkan kepada masyarakat Islam. Hijrah bukan sekadar berpindah kepada suasana baru, malah juga mengembalikan diri kita kepada suasana yang kita sudah pun berada sebelumnya.

Jika sebelum ini tamadun Islam terletak kepada kekuatan iman dan ilmu, marilah kita berusaha berhijrah dengan mengembalikan kekuatan itu kepada umat Islam.

Penulis ialah Pensyarah Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post  

Hormati Ibubapa amalan berterusan

Saturday, 27 December 2008

Oleh Mohd Shukri Hanapi

ISLAM mendidik umatnya supaya menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapa. Segala jasa dan pengorbanan yang mereka curahkan sejak kita dilahirkan begitu besar dan tidak ternilai.

Pengorbanan ibu bapa dalam melayari bahtera rumah tangga amatlah besar. Merekalah yang bertanggungjawab mencari nafkah dan mendidik anak sejak kecil sehingga dewasa. Mereka juga sanggup mengorbankan kepentingan diri dan mengharungi pelbagai cabaran demi masa depan anak.

Sehubungan itu, anak wajib menghormati, mentaati dan berbuat baik terhadap ibu bapa. Ini sebagai suatu penghormatan tertinggi daripada anak dan membalas jasa ibu bapa mereka.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dan Tuhanmu sudah perintahkan, supaya engkau tidak menyembahkan melainkan kepadaNya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada usia tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar), sekalipun perkataan ‘uuh’ dan janganlah engkau menengking mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia (yang bersopan santun). Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): “Wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua seperti mereka mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku ketika kecil.” (Surah al-Israk ayat 23-24).

FirmanNya lagi yang bermaksud: “Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya sudah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedangkan tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa tiga puluh bulan.” (Surah al-Ahqaf ayat 15).

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas’ud r.a katanya: Aku pernah bertanya Rasulullah SAW: Apakah amalan paling utama? Baginda bersabda: Sembahyang pada waktunya. Aku bertanya lagi: Kemudian apa lagi? Baginda bersabda: Berbakti kepada kedua ibu bapa. Aku bertanya lagi: Kemudian apa lagi? Baginda bersabda: Berjuang pada jalan Allah. Kemudian aku bertanya lagi kepada baginda, semata-mata ingin menemani dan menjaga perasaan Baginda. (Riwayat Muslim)

Sebenarnya kewajipan menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapa ini tidak terhenti selepas mereka meninggal dunia saja. Bahkan walaupun ibu bapa sudah tiada, anak dikehendaki berdoa supaya mereka mendapat keampunan Allah SWT. Selain itu, anak juga dikehendaki melaksanakan wasiat mereka; membayar hutang mereka (jika ada) dan berbuat baik kepada sahabat mereka. Jelaslah menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapa adalah suatu amalan utama dan berterusan sepanjang masa.

Perintah Islam supaya menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapa ini berbentuk umum tidak kira, sama ada mereka beragama Islam atau tidak. Cuma bagi ibu bapa bukan beragama Islam, perintah menghormati dan berbuat baik itu dengan bersyarat iaitu selagi ibu bapa tidak menyuruh anaknya yang beragama Islam melakukan perkara mensyirikkan Allah SWT.

Diriwayatkan daripada Sa’id bin Abu Waqqas bahawa Ummu Sa'ad adalah seorang kafir kerana terlalu benci kepada Rasulullah SAW, pada suatu hari Ummu Sa'ad berkata kepada anaknya, “Bukankah Allah menyuruh engkau berbuat baik kepada ibu bapamu? Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sehingga aku mati atau engkau kufur (kepada Nabi Muhammad saw).” (Riwayat Muslim).

Berikutan peristiwa ini, Allah SWT menurunkan ayat 8 daripada surah al-Ankabut yang bermaksud: “Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya; dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau menyekutukan Aku (dalam ibadatmu) dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya maka janganlah engkau taat kepada mereka. Kepada Akulah tempat kamu semua kembali, kemudian Aku akan menerangkan kepada kamu segala yang sudah kamu kerjakan.”

Peristiwa di atas dikuatkan lagi dengan wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya dalam al-Quran bermaksud: “Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya; ibunya mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (daripada awal mengandung hingga akhir menyusunya) dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun (dengan yang demikian) bersyukurlah kepadaKu dan kepada ibu bapamu dan (ingatlah), kepada Akulah tempat kembali (untuk menerima balasan). Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau menyekutukan Aku (Allah) dengan sesuatu yang engkau – dengan akal fikiranmu – tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka dan bergaul dengan mereka di dunia dengan cara baik. Dan turutlah jalan orang yang rujuk kembali kepadaKu (dengan tauhid dan amal-amal yang salih). Kemudian kepada Akulah tempat kembali kamu semua, maka Aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu kerjakan.” (Surah Luqman ayat 14-15).

Inilah cara pergaulan dengan ibu bapa dianjurkan Islam. Hormati dan berbuat baik kepada ibu bapa selagi suruhan mereka itu tidak melanggari syariat Islam.

Mengingkari perintah supaya berbuat baik kepada ibu bapa termasuk dalam kategori dosa besar. Jika menyebut ungkapan ‘uuh’ atau ‘aah’ dikira sebagai menyakiti dan menderhaka, apatah lagi jika ada antara anak mencerca, memaki dan memukul ibu bapa mereka.

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru bin al-'As r.a katanya: Rasulullah SAW bersabda bermaksud: Antara dosa besar ialah seorang lelaki mencerca ibu bapanya. Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Adakah akan berlaku seorang lelaki memaki-hamun ibu bapanya?

Rasulullah SAW menjawab dengan bersabda: Ya. Seorang lelaki memaki hamun bapa seorang lelaki lain, nescaya lelaki itu memaki kembali bapanya, begitu juga sekiranya seorang lelaki memaki hamun ibu seorang lelaki lain, nescaya lelaki itu juga akan memaki hamun ibunya. (Riwayat al-Bukhari)

Rasulullah SAW menganggap menderhaka kepada ibu bapa sebagai dosa besar selepas syirik. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik ra katanya: Nabi SAW pernah menceritakan tentang dosa besar. Baginda bersabda yang bermaksud: “Menyekutukan Allah, menderhaka kepada ibu bapa, membunuh dan berkata dengan kata palsu.” (Riwayat Muslim)

Selain itu, banyak peristiwa dan kejadian menimpa orang menderhaka ibu bapanya. Satunya ialah peristiwa menimpa Alqamah. Alqamah seorang sahabat yang kuat beribadah kepada Allah SWT, tidak dapat melafazkan kalimah tauhid pada saat kematiannya. Alqamah pernah melakukan perbuatan mengguris hati ibunya akibat terlalu cinta kepada isterinya. Beratnya dosa menyakiti ibu bapa, lidah Alqamah seakan-akan terkunci. Tiada sepatah perkataan pun terkeluar daripada mulutnya. Azab yang menimpa Alqamah berakhir selepas ibunya memaafkan kesalahan yang dilakukannya.

Kesimpulannya, anak yang menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapa akan mewujudkan keluarga bahagia. Kestabilan dan kebahagiaan dalam keluarga adalah pemangkin utama ke arah mewujudkan masyarakat penyayang. Seterusnya masyarakat penyayang mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial dalam negara.


Sumber: Berita Harian

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post  

Stoke City 0 - 1 Manchester United

Friday, 26 December 2008

First Half Highlights


0 - 1 (Tevez)

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post  

Anak perlu ada model bentuk akhlak mulia

Thursday, 25 December 2008

Oleh Lokman Ismail

SEMAKIN banyak diperkatakan mengenai disiplin pelajar dan remaja, semakin banyak kes baru membabitkan salah laku timbul. Apa yang jelas, permasalahan ini semakin serius yang memerlukan tindakan segera secara berkesan untuk mengelak berlakunya masalah lebih besar kepada masyarakat dan negara.

Kurang didikan akhlak dikenalpasti punca masalah yang melanda golongan remaja dan pelajar. Justeru, langkah penyelesaiannya ialah dengan menekankan lebih banyak didikan akhlak diberikan kepada golongan yang mempunyai peranan besar pada masa hadapan itu.

Dalam kes ini, ibu bapa bertanggungjawab mendidik akhlak anak sejak kecil. Jika, ibu bapa berjaya mendidik anak dengan akhlak yang baik, sudah tentu masalah yang dihadapi remaja dan pelajar sekarang dapat diatasi.

Masalah sosial di kalangan remaja dan pelajar adalah berpunca kegagalan ibu bapa dalam mendidik akhlak anak. Ibu bapa bersikap lepas tangan dalam soal pendidikan akhlak anak berpunca diri ibu bapa sendiri kurang didikan akhlaknya.

Proses mendidik anak bermula sejak alam kanak-kanak lagi. Tanam dan suburkan sikap menghormati ibu bapa, orang dewasa, rakan, berbudi bahasa, jangan berbohong, sabar dan jujur dalam diri kanak-kanak.

Ibu bapa tidak boleh berkompromi dengan sikap anak yang nakal melakukan perbuatan tidak baik. Jangan anggap itu perkara biasa dilakukan oleh kanak-kanak yang akan bertukar baik apabila meningkat dewasa. Sebenarnya, kebiasaan itu akan kekal dalam diri jika tidak diubah ketika kecil.

Sesungguhnya pembentukan akhlak memerlukan masa berterusan. Ibu bapa dan keluarga mengamalkan budaya hidup positif adalah sebahagian proses mendidik anak. Penghayatan dan amalan yang dilakukan hasil dari asuhan ibu bapa, keluarga dan masyarakat akan membentuk jatidiri seseorang.

Budaya atau cara hidup masyarakat mempengaruhi nilai diri seseorang. Sebab itu amat penting seseorang bergaul dalam kelompok yang mengamalkan budaya hidup sihat. Selain ibu bapa dan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan persekitaran paling kuat mempengaruhi pembentuk akhlak dan sahsiah remaja.

Justeru, ibu bapa perlu mengawal anak mereka agar tidak berkawan dengan rakan sebaya yang bermasalah dari segi akhlak dan pekertinya. Ibu bapa perlu ambil tahu dengan siapa anak berkawan dan apa yang dilakukan untuk mengelak anak terpengaruh dengan unsur negatif.

Bahkan, masyarakat sepatutnya menegur jika melihat ada golongan remaja melakukan perbuatan tidak baik. Sikap masyarakat tidak ambil peduli perbuatan tidak bermoral remaja sebenarnya boleh mengundang masalah kepada masyarakat sendiri.

Cara mendidik bukan dengan secara memberitahu atau menyatakan teorinya saja. Mesti ada contoh untuk diikuti. Remaja lebih mudah mengikuti apa yang dilakukan orang dewasa, berbanding mendengar saja itu baik dan ini buruk.

Sesungguhnya, apa dilakukan ibu bapa lebih banyak mempengaruhi pembentukan akhlak anak berbanding apa yang dicakapkan. Oleh itu, ibu bapa perlu sentiasa menunjukkan teladan yang baik agar mudah diikuti.

Kegagalan ibu bapa mempamerkan cara hidup yang baik sama seperti 'mendidik’ anak melakukan akhlak buruk. Anak mudah meniru apa yang dilakukan oleh ibu bapa dan menganggapnya sebagai semuanya betul.

Tingkah laku ibu bapa yang sering memperlihatkan sikap kasar, mencarut, tidak menghormati orang lebih tua, malas, tidak bertimbang rasa dan biadab menyebabkan anak turut terpengaruh mengikuti sikap berkenaan.

Kasih sayang adalah pengikat hubungan antara semua ahli keluarga. Rasa disayangi, dimiliki dan dihormati dapat menghalang diri daripada melakukan perbuatan yang tidak disukai keluarga. Anak yang terdidik akhlaknya tidak akan mengecewakan keluarga yang sentiasa mengasihinya.

Remaja daripada keluarga yang subur dengan kasih sayang akan berasakan bahawa setiap apa yang dilakukan memberi kesan kepada seluruh ahli keluarga. Setiap apa yang dilakukan akan difikirkan apakah kesan terhadap diri dan keluarganya. Sesuatu yang buruk sudah tentu akan dijauhi dari dilakukan atau terlibat sama.

Didikan akhlak adalah harta pusaka paling berharga daripada ibu bapa kepada anak. Mereka yang terdidik akhlaknya dapat menggunakan harta paling berharga itu sepanjang hidupnya tanpa berkurang sedikit.

Sebaliknya, anak yang mendapat harta yang banyak daripada ibu bapa, tetapi miskin akhlaknya, melalui hidup yang sukar. Anak menggunakan harta kekayaan milik ibu bapa dengan melakukan perbuatan yang akan merosakkan diri sendiri.

Sebab itu, ibu bapa yang baik lebih mementingkan memberi kasih sayang, mendidik pekerti mulia dan memberi perhatian kepada anak sebagai bekalan meneruskan kehidupan yang penuh pancaroba ini.

Individu yang mengetahui hukum halal haram dan tuntutan syariat tidak akan terbabit dengan perkara mendatangkan keburukan dan merugikan.

Pemahaman agama yang betul pasti akan membentuk sahsiah yang menuju ke arah kebaikan. Malah, perlakuan hasil penghayatan terhadap ajaran agama menjadi perhiasan diri yang mampu menarik orang lain turut melakukan kebaikan yang sama.

Apa yang berlaku dalam masyarakat membabitkan semua pihak. Perkara yang baik dikongsi bersama, manakala yang buruk cuba diatasi dengan bijaksana. Masyarakat hendaklah menghentikan sikap tuduh menuduh. Tindakan yang sepatutnya ialah mencari jalan penyelesaian bagaimana memperbaikinya. Pastikan anak tidak lagi terbabit melakukan perbuatan buruk.

Kita yakin, jika ibu bapa mampu mendisiplinkan anak di rumah, pasti anak itu akan berdisiplin ketika berada di luar rumah.

Sikap meletakkan kesalahan pada pihak lain tidak akan menyelesaikan masalah. Sudah pasti pihak yang dipersalahkan itu ada keinginan untuk mempersalahkan pihak lain pula.

Sumber: Berita Harian

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post  

Tips untuk mendisiplinkan anak

Wednesday, 24 December 2008

ANDA mungkin selalu menghadapi situasi ini, anak anda enggan makan malam bersama bila di­ajak. Dia berdiam diri apabila diminta mengemas barang mainannya. Membuat bising apabila adik tidur dan lari ketika disuruh mandi. Dia degil, tetapi mengapa dia degil?

Percaya atau tidak, anak yang berusia tiga tahun ke atas berasa kurang bergantung pada anda. Tanda dia sudah membina identitinya sendiri dan berasa lebih selamat, tetapi itu bukan bermakna dia menjadi pemberontak.

Kalau anda ingin tahu, berdegil adalah cara untuknya menunjukkan ketegasan­nya. Jadi apabila dia menolak untuk be­kerjasama dengan anda, dia sebenar­nya cuba memberitahu anda, “saya tidak sukakan peraturan mama.” Jadi apa yang boleh anda buat?

Cuba memahaminya. Jika anda meminta dia makan dan dia menjerit tidak mahu, paksaan hanya akan membuatkan dia menangis. Cuba letakkan diri anda di tempatnya. Jika dia sibuk bermain, datang kepadanya, dakap dia dan beritahu dia mengapa perlu makan. Ini untuk memberitahunya secara psikologi, anda sebenarnya mengambil berat dan ingin tahu mengapa dia tidak mahu makan. Jangan marah dia tetapi pastikan juga dia makan apa yang sepatutnya.

Tetapkan hadnya. Apapun yang dia lakukan, pastikan dia tahu semua itu ada hadnya. Beritahu dia, anda menya­yanginya dan apa yang anda lakukan untuk kebaikannya. Jika dia ada masalah mematuhinya (selalunya memang begitu) fikirkan cara terbaik menyelesaikan keadaan itu. Contohnya, jika dia tidak mahu tidur dalam gelap, beri dia lampu suluh atau pasangkan lampu yang bercahaya suram.

Tunjukkan sikap yang baik. Selain memberi perhatian kepadanya ketika dia nakal dan degil, cuba dekati dia ketika dia dalam ‘angin baik’. Beritahu dia apa yang betul dan tidak betul. Selalunya apabila anak membuat kesalahan, dia akan rasa bersalah. Jadi jangan cepat mengamuk, sebaliknya cakap secara baik dan beritahu dia mengapa anda marah terhadapnya.

Jika kita sendiri bersikap buruk bagaimana dia membesar dengan mengamalkan sikap yang baik? Contohnya jika bergaduh suami isteri di hadapan anak dengan suara tinggi dan sepak terajang, bukankah logik anak akan membesar dengan sikap yang sama? Anda tentu malu sendiri kalau dia berkata, mengapa abang tidak boleh cakap menjerit-jerit tetapi mama boleh menjerit-jerit pada ayah?

Ingat juga mendisiplinkan anak bukan bermaksud mengawalnya. Sebaliknya, ia bermaksud mengajar dia untuk mengawal dirinya sendiri. Hukuman mungkin akan membuat dia lebih berdisiplin tetapi jika hukuman itu tidak ‘menakutkan’ anak. Dia akan berasa lebih selesa berbuat baik atas kesedarannya sendiri bukan kerana takut dirotan ibu bapa.

Jika kedegilannya benar-benar mencabar, cuba bertenang dan buat dia selesa. Jika rasa marah anda membuak, jauh diri darinya. Bila anda rasa tenang semula, beritahu dia apa yang patut dan tidak patut.

Beri dia peluang untuk membuat pilihan. Mulakan dengan benda yang mudah, beri dia pilihan memilih pakai­an sendiri. Satu lagi cara membuat dia rasa dia punyai hak mengawal dirinya beritahu dia apa yang dia boleh buat. Jika dia bermain badminton di dalam rumah, daripada berkata ‘jangan bermain badminton dalam rumah’, ajak dia bermain di luar. Jika dia mahukan ais krim pada waktu malam, alihkan perhatiannya dengan memberinya pilihan, kakak hendak makan buah apple atau hendak makan anggur?

Jauhkan situasi yang mungkin membuatkan anda malu dengan kedegilannya. Misalnya jika berjalan-jalan di kompleks membeli belah, dan anda tahu dia sukakan ais krim tetapi anda tidak mahu membelinya, jauhkan dia dari kedai yang menjual ais krim.

Hormati dunia unik anak anda. Mungkin dia sedang leka bermain waktu anda hendak keluar. Dia tidak punya masa untuk memakai kasut dan anda sudah berada dalam kereta. Dia tentu akan membuat perangai kerana takut anda meninggalkannya. Jadi, beritahu dia lima minit sebelum keluar, ‘mama hendak keluar, kalau abang nak ikut, cepat pakai kasut’.

Memang semua ini bukan jaminan untuk dia tidak lagi berdegil atau merungut, tetapi dengan kesabaran anda, dia sebenarnya secara perlahan akan belajar bahawa berdegil bukan cara terbaik untuk mendapatkan apa yang dia mahukan.

Sumber: Berita Minggu

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post  

8C Sebab Suami Benci Isteri

Tuesday, 23 December 2008

oleh Dr Fadillah Kamsah

C1. CABAR
Lelaki mempunyai ego mereka tersendiri. Jadi mereka tidak suka dicabar terutama sekali oleh wanita. Wanita perlu tahu batas tindakan mereka agar lelaki tidak rasa tercabar. Isteri kalau bergaduh dengan suami mulalah kata "Kalau awak berani cubalah cari perempuan lain! Dr Fadillah kata JGN CABAR SUAMI... nanti suami buat betul-betul isteri juga yg putih mata...

C2. CABUL
Cabul ni bermaksud keji dari segi perangai sehingga seseorang wanita itu langsung tidak malu. Misalnya bergaul bebas dgn lelaki yang bukan muhrim tanpa menghirau batas pergaulan. Juga perbuatan & kata2 isteri yang tak sopan (isteri hilang sifat malu)seperti keluarkan kata2 yg tidak baik pada mertua...

C3. CELUPAR
Wanita yg cantik akan kelihatan hodoh jika mulutnya celupar. Celupar lebih kurang cabul juga. Isteri selalu cakap yang tidak manis, selalu terlepas cakap pada suami sehingga membuat suami jauh hati.

C4. COMOT
Terdapat wanita yg cantik tetapi comot. Comot ini samada melibatkan wajah wanita itu, penampilannya yg selekeh, kerja yg dilakukan serta tindak-tanduknya. Contohnya, isteri bila nak keluar rumah baru nak bersolek dan comel tapi kat rumah comot. Suami pula di tempat kerja asyik pulak nampak yg comel2 aje... Ada isteri kata - mekap untuk suami, tapi kat rumah tak praktik pun.

C5. CEMBURU
Cemburu perlu dalam sesuatu hubungan. Tetapi wanita yg terlampau cemburu hingga pasangannya merasa terkongkong akan membawa padah kepada perhubungan mereka. Ini membuatkan lelaki akan rasa diri mereka tidak dipercayai. Suami lemas kalau isteri cemburu berlebih-lebihan... sikit2 dok telefon suami kat tempat kerja. Suami baru balik kerja dah kita tanya macam-macam. Suami balik lewat overtime dah syak yg bukan2...

C6. CEREWET
Kata ulama hati wanita terletak pada mulutnya. Oleh itu wanita perlu mengawal percakapannya. Suami tak suka bila isteri cerewet tak bertempat. Contohnya kalau suami bawa makan luar, isteri nak tempat yang class2 aje. Restoran nak ada air-cond aje.

C7. CINCAI
Buat kerja rumah cincai, masak cincai, kemas rumah cincai, jaga anak cincai. Dr Fadillah kata suami paling benci bila isteri cincai jaga anak... anak dah masuk longkang tapi mak dok lepak depan tv lagi....

C8. CUAI
Kebiasaan lelaki tidak suka jika pasangannya cuai terutama apabila ia melibatkan masa. Misalnya apabila suami menetapkan keluar jam 3 tetapi pada masa yg ditetapkan isteri masih sibuk bersiap, bersolek, mengemas. Ini akan membuatkan mereka benci kerana situasi sebegini.

8C ini lambang keperibadian muslimah yang lemah akhlaknya. Berpelajaran tinggi belum tentu tinggi akhlaknya. Tapi kita insan yg mudah lupa & lalai... ada masa2 tertentu, mungkin juga kerana sifat suami & keadaan sekeliling yang buat kita mempunyai salah satu ciri2 8C tu. Renungkanlah....

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post  

Petua Mengasihi Isteri

Monday, 22 December 2008

1. Telefon isteri dari tempat kerja untuk bertanya khabar, memberitahu sesuatu yang menarik atau sekadar ingin menyatakan "I Love You".

2. Ucapkan kata-kata sayang sekurang-kurangnya dua kali sehari.

3. Tolong kemaskan katil dan bilik tidur.

4. Tolong terbalikkan stokin atau seumpamanya untuk memudahkan isteri mencuci. Tolong buang sampah tanpa disuruh.

5. Bila keluar out station, telefon isteri untuk memberitahu nombor telefon tempat penginapan dan memberitahu yang kita sudah selamat sampai.

6. Tunjukkan kepimpinan yang baik, suami adalah ketua rumahtangga dan pendidik.

7. Berdiskusi dari semasa kesemasa, jangan ketepikan pendapat isteri.

8. Sentiasa kemas, anggun dan wangi sebelum tidur bersama.

9. Sokong pendapat isteri sekiranya beliau bertentangan dengan pendapat orang lain, tetapi hendaklah secara rational bukannya mengiyakan semuanya...... sekiranya pendapat isteri anda salah.... betulkan.

10. Urut-mengurut isteri atau seumpamanya dari masa kesemasa.

11. Peluk dan belai isteri sekali-sekala tanpa implikasi seksual.

12. Sabar dan tenang bila mendengar cerita dan masalah isteri.

13. Pamerkan kasih sayang bila dikhalayak ramai. Jangan abaikan isteri atau tinggalkan beliau jauh bila berjalan.

14. Bila berpegang tangan, jangan biarkan tangan longlai.

15. Buatkan air minuman atau seumpamanya sekali-sekala.

16. Bila makan diluar, jangan harapkan isteri sahaja yang memilih tempat untuk makan.

17. Sabar bila isteri terlambat sedikit atau dengan tiba-tiba ingin menukar baju yang dipakai atau menukar rancangan.

18. Beri perhatian yang lebih pada isteri dari orang lain dikhalayak ramai.

19. Lebihkan isteri anda dari anak-anak.

20. Belikan hadiah kecil dari semasa kesemasa seperti minyak wangi dan jam Kad-kad ucapan juga dapat mengeratkan lagi hubungan kasih sayang dengan isteri.

21. Bila Hari Raya tiba nanti jangan hanya bagi 'angpau' kepada anak-anak sahaja . Tetapi bagilah juga kepada isteri anda. Tak kira lah berapa jumlahnya dan tak kisahlah samada dia bekerja atau surirumah tangga sahaja. Anda pasti seronok lihat isteri gembira.

22. Perempuan inginkan perhatian dan kasih sayang, terutamanya dari orang yang disayangi. Oleh itu tunjukkan sifat keperihatinan dan kasih sayang yang tiada nilai kepada mereka. Bila mereka rasa terhibur dan bahagia mereka akan menjadi seorang pasangan yang amat setia dan cinta sepenuh hati. Sekiranya kasih sayang yang mutlak telah didambakan kepada orang yang disayanginya, segala pengorbanan akan dilakukan tanpa memberi sebarang nilai-itulah perempuan.

2. Gunakan sepenuhnya teknologi yang ada dizaman sekarang. Seringlah menelefon atau menghantar e mail untuk bertanyakan khabar atau paling minima mengucapkan ‘Hai’ untuk menunjukkan bahawa dia sering di hati kamu. Bagi mereka walaupun satu ungkapan atau satu ayat, ia merupakan sesuatu yang sangat berharga dan begitu bahagia menerimanya.

3. Berkongsilah masalah dengan mereka, cuba dengar pendapat mereka, sekurang-kurangnya mereka akan berasa yang mereka itu penting dalam diri kamu dan diperlukan.

4. Jangan kamu ambil remeh temeh pada perkara yang amat penting bagi mereka. Mereka sangat kuat ingatan terhadap tarikh-tarikh penting, contohnya hari ulangtahun. Apa salahnya buat ‘surprise’ sekali sekala kepada orang yang kita sayangi. Mereka akan dapat rasakan yang kamu betul-betul menyayanginya.

5. Perempuan terkenal dengan sifat manjanya. Mereka sering ingin melakukan sesuatu bersama orang yang disayangi. Mereka akan meminta bantuan kamu walaupun mereka mampu melakukannya. Jangan menolak sekiranya kamu tiada halangan ketika itu. Inilah masanya untuk kamu menonjolkan ke’macho’an kamu!

6. Pujuklah mereka dan tenangkan mereka sekiranya mereka dalam kesusahan. Ketika ini mereka benar-benar inginkan kamu disisi mereka.

7. Jangan kedekut memberi pujian kepada mereka kerana mereka berhak mendapat pujian.

8. Berbincanglah kamu selagi kamu boleh berbincang dan berbincanglah bersama-sama dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Jangan kamu menggunakan kuasa veto kamu dalam membuat keputusan.

9. Cuba memahami keinginannya dan kemahuannya. Sesetengah perempuan tidak suka menyatakan secara terus terang tentang apa yang mereka inginkan, kadang-kadang mereka suka berkias dan memberi contoh ‘cerita orang lain’ kepada kamu. Jadi kamu kenalah peka dan gunakan kepakaran kamu untuk memenangi hati mereka.

10. Jangan lupa, mereka juga ada ego yang terselit di celah-celah kelembutan mereka. Apabila mereka terancam atau tercabar.. lahirlah sifat amarah, cemburu dan cepat merajuk. Masalah akan timbul bagi mereka yang suka memendam terhadap sesuatu yang mereka tidak puas hati. Mereka akan ‘meletup’ pada suatu hari. TETAPI kamu jangan sama-sama meletup. Kamu juga jangan lupa dalam diri kamu wujud satu sifat kepimpinan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan yang terkawal Cari sebab mengapa ia terjadi dan bawa berbincang. Ditahap ini kesabaran, toleransi dan komunikasi amat penting. Lakukan dalam keadaan ketika mereka sudah 'sejuk'. Mungkin kamu juga boleh 'cool'kan diri kamu dengan berfikir secara positif contohnya mengapa mereka cemburu… itu kerana mereka SAYANGkan kamu!

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post  

Untuk apa punya zuriat

Sunday, 21 December 2008

Mendapat cahaya mata dari baka sendiri cukup membahagiakan si ibu. Demikian juga si ayah. Lebih-lebih lagi saat menunggu kelahiran penyeri rumahtangga ini sudah terlalu lama. Si ibu rasa bangga kerana berjaya memenuhi hasrat suami dan keluarga. Bahkan, si ibu sendiri cukup puas dan bersyukur kepada Ilahi kerana dikurniakan anak yang diimpikannya.

Anak adalah anugerah Ilahi. Rezeki dan kurniaan dari Allah SWT kepada pasangan suami isteri. Semua pasangan secara fitrahnya berhajat dan sentiasa mengharapkan kurniaan ini. Sama ada pasangan yang Muslim mahupun bukan Muslim. Oleh itu, ibu bapa Muslim harus tahu menilai kurniaan ini. Anak adalah amanah Allah. Ibu bapa harus tahu hakikat ini. Ini tuntutan Islam. Ibu bapa yang tidak faham dan tidak tahu menilai anugerah ini akan mengabaikan kewajiban mereka. Tanggungjawab menjaga dan mendidik anak dianggap remeh.

Tidak semua orang yang berkahwin mudah dan cepat menimang cahaya mata. Allah yang menentukan dan mengurniakan amanah ini. Oleh itu, pasangan yang telah diizinkan oleh Allah mendapat anak mesti menjaganya dengan baik. Curahkan kasih sayang dan perhatian yang sebaik dan seimbang mungkin menurut perintah Allah dan didikan Rasulullah SAW.

Allah SWT berfirman, "Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis lelaki dan perempuan
(kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa." (asy-Syura: 49-50).

Oleh itu, kita wajib menyambut anak yang lahir dengan penuh kesyukuran dan kasih sayang kerana ini nikmat dari Allah SWT. Nikmat yang akan menjadi penyeri rumahtangga. Membahagia dan menyenangkan hati suami. Apatah lagi si isteri. Firman Allah, "Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)". (al-Furqan: 74).

Allah SWT juga ada merakamkan doa hamba-hambanya yang mahukan pewaris perjuangan mereka. Misalnya, doa Nabi Zakaria, "Ya Rabbi, kurniakan aku seorang anak yang baik di sisi Engkau." (ali Imran:
38). "Anugerahkan aku seorang putera, yang akan mewarisi sebahagian keluarga Ya'kub." (Maryam: 5-6).

Bahkan, anak yang baik ini akan memberi manfaat kepada ibu bapa apabila kembali kepada Allah. Akhlaq Hussain pernah mengungkapkan, "Anak-anak yang soleh akan menjadi sumber sedekah jariah bagi ibu bapa". Itupun jika anak-anak itu dididik, diasuh dan dijaga diri serta jiwa mereka dengan sempurna hingga menjadi mukmin yang sebenar. Hanya anak soleh yang melayakkan seorang ibu atau ayah memperolehi sedekah jariah di akhirat nanti.

Kita menyedari bahawa Allah SWT telah memerintahkan setiap Muslim supaya menjadikan diri sebagai manusia yang dikehendaki Allah iaitu rabbani. Allah berfirman, "Hendaklah kamu menjadi manusia-manusia rabbani". (ali-Imran: 79). Ibu bapa mempunyai tugas berat mendidik anak-anak yang rabbani. Satu tanggungjawab yang suci untuk menghasilkan manusia-manusia yang hanya taat kepada Allah dan RasulNya. Amanah ini cukup berat, tapi ia akan ditanya oleh Allah kelak.

Rasulullah SAW bersabda, ".... dan setiap suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Ia akan diminta pertanggungjawabannya dan setiap isteri adalah pemimpin atas penghuni rumah dan anak suaminya, dan ia akan diminta pertanggungjawabannya".

Sehubungan itu, ibu bapa mesti memahami dan menunaikan setiap hak anak yang dipikulkan kepada mereka. Sabda Nabi, "Hak anak ke atas ayahnya ialah memberinya nama yang baik, mengajarnya menulis, mengahwinkannya apabila sudah cukup umur dan mengajarnya al- Qur'an". (Riwayat al-Hakim & ad-Dailami).

Baginda SAW juga pernah bersabda, "Tidak ada suatu pemberian yang lebih baik daripada seorang ayah kepada anaknya daripada budi pekerti yang baik". (Riwayat at-Tirmidzi).

Di samping itu, kasih sayang ayah dan ibu mesti diberi kepada anak- anak. Ini hak mereka. Perhatian dan kasih sayang mereka perlukan untuk menjadi insan rabbani. Akhlaq Hussain menulis, "Seandainya ibu bapa tidak melayani anak-anak mereka dengan kasih sayang, bagaimanakah mereka mengharapkan anak itu berkelakuan baik kepada mereka?".

Oleh itu, mendidik anak-anak menjadi insan soleh adalah tanggungjawab dalam agama Islam. Ibu bapa tidak seharusnya gagal mendidik anak-anak di dunia ini. Jika gagal mendidik anak kerana lalai, maka beban yang berat akan dipikul di akhirat nanti. Allah SWT telah memperingatkan perkara ini menerusi firmanya, "Wahai orang- orang yang beriman! Selamatkan diri kamu dan anggota keluarga kamu daripada api neraka". (at-Tahrim: 6).

Anak-anak adalah penyambung kehidupan keluarga dan penerus hasrat ibu dan ayah. Mereka mesti dididik agar menjadi anak yang soleh. Dipersiapkan untuk memikul dan melaksanakan tugas menyebar dan membela Islam. Merekalah yang mewarisi kerja-kerja kita yang belum selesai. Mereka mesti bertanggungjawab untuk menyambung tugas suci ini dengan lebih berkesan.

Oleh itu, cuba tanya diri kita. Seriuskah kita dalam kerja mendidik ini? Betulkah cara yang kita guna untuk mendidik, mengasuh dan menjaga anak-anak kita? Adakah kurniaan ini kita anggap beban? Atau orang yang diseru dan dididik kefahaman, kesedaran dan peribadi mereka? Inikah cara didikan yang disyariatkan oleh Allah SWT dan ajaran Nabi SAW?

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post  

Jangan biarkan ibu hidup sebatang kara

Saturday, 20 December 2008

SEORANG wanita berusia dalam lingkungan 70-an tinggal berseorangan di rumahnya di sebuah pekan tidak jauh dari Kuala Lumpur. Anak-anaknya yang masing-masing mempunyai keluarga sendiri, tinggal berjauhan termasuk beberapa orang di ibu negara.

Tidak tahu mengapa wanita itu enggan tinggal bersama anaknya. Mungkin dia tidak selesa tinggal bersama mereka kerana tiada kebebasan seperti di rumah sendiri.

Anak-anak beliau pula jarang menjenguknya kerana masing-masing kesibukan dengan urusan kerja dan hal-ehwal keluarga.

Pada suatu hari, entah bagaimana salah seorang anak menelefon si ibu. Disebabkan telefon tidak diangkat, dia terus bergegas ke rumah ibunya. Alangkah terkejutnya si anak apabila mendapati si ibu sudah tidak bernyawa lagi di atas katilnya. Menurut doktor, si ibu telah meninggal dunia tiga hari sebelum ditemui.

Ini kisah benar yang diceritakan kepada Mualim oleh seorang rakan yang mempunyai pertalian keluarga dengan wanita berkenaan.

Mualim percaya anak-anak Allahyarham menyesal tidak sudah kerana membiarkan si ibu hidup sebatang kara. Apa salahnya pujuk si ibu supaya tinggal bersama salah seorang daripada mereka. Orang tua memang sensitif. Jika diajak sambil lewa, mereka tidak akan meninggalkan rumah sendiri sekalipun menghadapi pelbagai kesusahan hidup bersendirian.

Andainya si ibu masih berkeras tidak mahu meninggalkan rumah di kampung, apa salah menggaji seorang pembantu untuk menjaganya. Tentulah ada saudara-mara atau jiran yang sanggup menjenguknya setiap hari.

Paling tidak, jika ibu sudah tua dan uzur, pastikan menelefonnya setiap hari. Benarlah kata pujangga bahawa seorang ibu boleh menjaga 10 anak, tetapi 10 anak tidak boleh menjaga seorang ibu.

Sebenarnya kisah ibu tinggal sebatang kara bukanlah fenomena yang luar biasa pada zaman sekarang. Ini zaman anak-anak tidak lagi tinggal bersama ibu bapa apabila dewasa, apatah lagi apabila sudah berumah tangga.

Ini juga zaman anak-anak kadang kala terlupa kepada ibu bapa, pada hal sebagai umat Islam mereka sentiasa diperingatkan supaya menjaga ibu bapa.

``Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua-dua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusukannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepada-Ku kamu kembali.'' 31:14

Jika difahami maksud ayat ini, barang siapa yang tidak berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa ertinya mereka juga tidak bersyukur kepada Allah.

Perubahan cara hidup ekoran kemajuan pendidikan dan pembangunan yang merubah pertanian kepada industri dan mendorong perpindahan dari desa ke bandar, turut mengubah struktur kekeluargaan besar di kampung kepada famili
kecil di bandar.

Di kampung dulu, tali persaudaraan amat kukuh walaupun hubungan darah sudah agak jauh. Saudara dua pupu dirasai bagaikan adik-beradik. Seorang tua yang sakit di kampung akan dirawat oleh ramai sanak-saudara. Di bandar kini, seorang lelaki atau wanita tua yang kehilangan pasangan akan hidup kesunyian jika tidak tinggal bersama anak-anak.

Sepatutnya anak lelaki yang bertanggung jawab menjaga si ibu atau bapa, tetapi lebih lumrah anak perempuan yang memikul tanggung jawab ini.

Rasulullah s.a.w telah bersabda bahawa lelaki sentiasa bertanggungjawab terhadap ibunya, tetapi wanita pula mestilah mengutamakan suami apabila berkahwin. Entah di mana silapnya, kita dapati pada zaman ini anak perempuan pula yang lebih bertanggungjawab terhadap ibu bapa.

Barangkali kaum lelaki lebih mentaati isteri daripada ibu bapa setelah berkahwin. Si isteri pula mudah merajuk jika suami memberikan lebih perhatian kepada ibu.

Keadaan ini amat pincang. Sepatutnya wanita mestilah memberikan layanan baik kepada ibu mertua kerana ia merupakan sebahagian daripada tanggungjawab mentaati suami. Si ibu yang dilayani menantu perempuan dengan baik, hendaklah membalas dengan kasih sayang sama seperti yang diberikan kepada anak lelakinya.

Namun perkara ini hanya mudah dicakap, tetapi sukar untuk dilaksanakan kerana kebanyakan manusia beriman kepada Allah dan Rasul hanya di bibir sahaja. Kepercayaan kepada kitab Allah (al-Quran) hanya bersifat ilmiah, iaitu sekadar untuk mengetahui isi kandungannya. Mengamalkan apa yang dipelajari jauh sekali.

Malahan lebih ramai yang menjaga hubungan dengan ibu bapa berdasarkan norma yang tidak berasaskan agama. Ini bukan sahaja berlaku di kalangan yang tidak berilmu agama, malah di kalangan orang-orang yang bergelar ustaz.

Jika berilmu tetapi tidak melaksanakannya, ertinya seorang itu sudah fasik. Lama kelamaan dia boleh kehilangan iman yang masih ada sedikit dalam dirinya.

Mualim tidak sengaja mengada-adakan cerita sebagai bahan ruangan ini. Seorang rakan Mualim yang berkelulusan Al-Azhar telah tidak bertegur sapa dengan ibu bapanya sendiri kerana perselisihan faham mengenai isterinya.

Akhirnya si ibu rakan Mualim itu meninggal dunia sebelum anaknya sempat menuntut maaf. Menangis air mata darah sekalipun, Mualim pasti si ustaz itu tetap melakukan satu dosa besar yang tidak patut dilakukannya.

Nauzubillah

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post  

Pengantin Lelaki Tiba-Tiba Gagap

Friday, 19 December 2008

SUDAH jenuh Ustaz Haji Ahmad Mughni Abdul Rahman mengajar, namun pengantin lelaki di hadapannya itu masih lagi gagal melafazkan dua kalimah syahadah. Lidahnya tetap kelu dan keras seperti kayu;
"Asyhadu... asyhadu..."

Ustaz Mughni, jurunikah kariah Masjid An- Nairn, Jalan Kebun, Klang, Selangor dapat rasakan ada sesuatu yang tidak kena pada pengantin tersebut.
"Isyyy. Teruk ni. Dah lebih 10 kali cuba, pun tak boleh rnengucap. Menggelabah ke takut ni, atau...," katanya di dalam hati.

Muka pengantin yang tadinya merah kerana malu kini sudah bertukar pucat kerana takut. Orang yang menyaksikan upacara pernikahan pula mula berbisik-bisik.

"Macam ni ajalah. Kita buat lafaz nikah pula. Ikut saya baca ya. Aku nikahkan dikau dengan si polan binti si polan dengan mas kahwinnya RM40 tunai," katanya sambil menggoncangkan tangan yang sedang menggenggam erat tangan pengantin lelaki.

"Aku... aku errr... Aku nikah... err," balas pengantin tersebut.

"Bertenang. Jangan gemu-ruh. Kita cuba lagi. Aku nikahkan...," kata Mughni, 68, sekali lagi.

"Aku errr... aku terima errr...," balas pengantin lelaki tadi.

Teruslah peristiwa itu berlaku berulang-ulang kali hingga Ustaz Mughni merasa agak letih sementara muka si pengantin pula seperti sudah tidak berdarah lagi. Peluh jantan dan betina berjurai membasahi tubuhnya. Orang ramai yang menyaksikan upacara itu pula mula riuh. Ada yang berbisik, adayangbersimpati, dan tidak kurang pula yang ketawa terbahak-bahak.

Melihat keadaan pengantin lelaki yang sudah tidak tentu arah, Ustaz Mughni menyerahkan tanggungjawab seterusnyakepada adik ipar beliau, Haji Yusof Kas-sim. Haji Yusof merupakan saksi setiap pemikahan yang dijalankan oleh Ustaz Mughni.

Haji Yusof memulakan tugasnya. Songkok pengantin lelaki itu diambil dan dibacakan selawat, Fatihah serta doa menghalau syaitan, kemudian dihem-buskan ke kepala dan dada pengantin lelaki berkenaan. Songkok itu diletakkan semula di kepala pengantin dan upacara diteruskan. Tapi lidah pengantin masih keras;
"Errr... errr."

Apabila kaedah itu tidak berkesan, Haji Yusof tahu apa yang sedang berlaku. Pengantin lelaki diganggu dengan ilmu hitam. Ada seorang tetamu majlis yang sedang menggenggam tangannya kuat-kuat. Mulutnya pula terkumat-kamit, antara lain berbunyi; "Aku tidak lipat jari-jariku tapi aku lipat lidah si polan bin si polan (pengantin lelaki)."

Patutlah si pengantin lelaki tergagap-gagap, lidah lembut menjadi keras bertulang, rupa-rupanya ada orang yang sedang mendengkinya.
Haji Yusof berkata kepada Ustaz Mughni, "Kita buat upacara ini di rumah sebelah." Kali ini cuma orang-orang penting sahaja yang dibenarkan menghadirinya.

Di rumah kedua, pengantin lelaki diarahkan mengambil wu-duk. Upacara dimulakan semula, namun dia masih gagal mela-fazkan akad. Lafaz akad dalam tulisan jawi diberikan, tapi dia tidak faham pula. Lalu lafaz akad tulisan rumi dihulurkan. Akhimya upacara nikah berjaya dijalankan — setelah semua pihak kele-tihan...

"Kalau di kampung-kam-pung, selalu juga berlaku macam tu. Agaknya sebab dengkikan pengantin lelaki atau pengantin perempuan, dia buatlah macam-macam.

"Kita bawa pengantin lelaki ke rumah lain kerana biasanya kuasajahat itu cuma dibuat untuk kawasan rumah pengantin perempuan saja. Kita minta orang penting saja ke rumah sebelah pula supaya orang yang meng-ganggu itu tidak ikut sama. Kalau dia ikut, tentu Idta akan kenal dia sebab tangan dia tergenggam. Muka dia pun lain macam saja," jelas Ustaz Mughni.

Itulah kisah yang berlaku pada pertengahan 1980-an, selepas kira-ldra 10 tahun Ustaz Mughni menjadijurunikah. Kisah 'pengantin yang nakal' yang berlaku pada penghujung 1980-an juga tidak kurang menariknya. Ceritanya begini.

lanya Idsah bakal pengantin lelaki berumur 40-an yang sudah beranak-pinak tetapi masih me-ngaku bujang. Untuk menge-lirukan Ustaz Mughni, lelaki tersebut mengatakan kad penge-nalannya hilang dan dia gunakan kad pengenalan sementara. Pada kad pengenalan sementara itu tercatat statusnya — BUJANG.

"Betui awak masih bujang?" tanya Ustaz Mughni.

"Betui ustaz," jawab lelaki tersebut.

Namun Ustaz Mughni dan Haji Yusof tahu lelaki berkenaan berbohong. Malam itu juga mereka berdua pergi ke rumah Kadi Besar untuk mendapatkan pandangan.

"Kalau dah macam tu, dia nak kahwin sangat, awak kahwinkan sajalah," jawab kadi besar.

Keesokannya lelaki berkenaan dinikahkan. Namun Ustaz Mughni memberikannya per-ingatan tegas.

"Ingat. Apa yang terjadi nanti kami juga akan bertanggungjawab sampai akhirat. Kalau kerja lain bolehlah, ini kerja pasal kahwin... susah kami nak jawab nanti." Peringatan itu menyebabkan lelaki berkenaan termenung panjang.

Upacara pemikahan dijalan-kan. Namun tersekat-sekat se-hingga empat lima kali kerana pengantin lelaki muram dan tidak keruan kerana teringatkan isteri pertamanya!

"Kalau dah ada anak bini, janganlah mengaku bujang. Lepas tu bila nak kahwin lagi isteri tak benarkan, nak menipu kami pula... Tak bolehlah buat macam tu," ujar Ustaz Mughni memberikan peringatan.

Pada 1989 mereka melalui satu lagi peristiwa lucu. Kali ini mengenai kerenah orang ramai yang mengganggu kedua-dua pengantin.

"Perempuan ni masa nikah dia disuruh bacakan ayat-ayat suci. Tapi bacaannya tak sedap, sebutannya tak jelas. Bakal suami tengah dengar pun malu. Pulak tu pakai mikrofon, orang semua dengar."

"Apa lagi, majlis jadi riuh. Maldumlah muda-mudi, mereka bersoraklah. Itu yang pengantin perempuan malu, matanya merah, air mata bergenang."
Kerana tidak tahan lagi menanggung malu, akhirnya mikrofon diserahkan kepada kawan-kawannya untuk mene-ruskan bacaan. Tapi selesai ma-salah pengantin perempuan, pengantin lelaki pula menghadapi masalah.

"Yang si pengantin lelaki ni pulak nak lafaz akad nikah cukup susah. Sebutan dia tu tak berapa faham sebab dia tak ambil kursus macam sekarang ini. Tulisan jawi pun tak tau.

"Tergagap-gagap. Dia pula orang luar, agaknya takut sebab tak kenal orang di situ. Orang-orang yang tengok pula mendengki, sorakkan dia. Sampai enam tujuh kali baru selesai. Itu pun lepas dijampikan sedikit di dahinya."

Begitulah sukamya bemikah. Sebaris ucapan yang cuma mem-punyai 10-12 perkataan menjadi beban kepada pengucapnya yang panik dan menggeletar. Apalagi kalau diganggu dengan kuasa-kuasa supernatural jahat.

"Sebab itulah ada yang minta supaya dinikahkan di masjid, bukan di rumah pengantin perempuan. Di masjid tak ramai orang tengok. Kalau di rumah pengantin perempuan ramai orang berkumpul, tengok, ganggu pengantin lelaki. Ada mikrofon pulak tu.

"Perbuatan mendengki pengantin pun memang ada. Ma-cam-macam cara digunakan. Ada yang gunakan katak ditutup dengan tempurung, ada yang lipat tikar dan macam-macam cara lagi.

"Tapi nasihat saya, janganlah buat begitu. Janganlah diganggu orang yang hendak menunaikan kehendak agama. Berdosa hukumnya.

"Yang nak menikah pula, belajarlah tentang ilmu-ilmu Islam dan hukum-hakam orang yang berumah tangga. Kalau tak faham, tak bersedia, itu yang datang masalah semasa bemikah. Kahwin memang seronok, tapi kepada bakal pengantin, buatlah persediaan secukup-cukupnya," nasihat Ustaz Mughni yang masih lagi menjadi jurunikah sehingga sekarang.

Sumber: Mastika Okt. 97

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post  

Manchester United 5 - 3 Gamba Osaka

Thursday, 18 December 2008

United 1 - Gamba Osaka 0 (Vidic)


United 2 - Gamba Osaka 0 (Ronaldo)


United 2 - Gamba Osaka 1 (Yamazaki)


United 3 - Gamba Osaka 1 (Rooney)


United 4 - Gamba Osaka 1 (Fletcher)


United 5 - Gamba Osaka 1 (Rooney)


United 5 - Gamba Osaka 2 (Endo)


United 5 - Gamba Osaka 3 (Hashimoto)

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post  

Peritnya Mencari Sesuap Nasi

Wednesday, 17 December 2008

Mop di tangan kanan. Timba merah terisi air sabun di tangan kiri. Bau Fabuloso menyucuk hidung. Peluh terpercik pada wajah perempuan tua berbaju kurung saga. Sudah dua hari aku lihat dia tekun mencuci dan mengemop lantai. Sejak Ketua Jabatan baru menghuni kerusi panas di bangunan yang aku tumpang ini, sudah dua tiga muka baru yang aku lihat. Pekerja Am baru agaknya. Bisik aku pada diri. Sedikit pun tidak terluah pada bibir.

Pagi ini, aku jeling dari pintu pejabat yang terbuka sedikit. Aku lihat dia tekun membongkok mengemop lantai. Seperti kekok dan perlu ditunjuk ajar. Mungkin sebelum ini dia tidak pernah bekerja seperti ini. Sekejap-sekejap dia berhenti. Memegang pinggang. Mengetuk-ngetuk pinggangnya sambil mengaduh kecil.

2.15 petang. Ketika aku mahu ke surau membayar tunai suruhan Tuhan, aku terperasan kelibatnya dari jauh. Masih tekun dengan kerjanya mengemop lantai. Ketika itu, seorang lelaki lalu tanpa sedikit pun permisi. Lantai yang dimopnya kembali kotor dengan tanah merah. Dia tetap diam meneruskan kerja. Entah bagaimana kehendak Tuhan, lelaki itu tersandung timba terisi Fabuloso di tepi lorong. Basah kasut kilatnya. Marahnya tak bertepi. Maki hamun sesuka hati. Sedikitpun tidak ada hormat kepadanya. Perempuan tua itu tetap tunduk sambil mulutnya tidak kering ucap maaf tanda akur itu mungkin kesalahannnya. Masakan perempuan itu bersalah, mata ini menjadi saksi. Timba itu elok terletak di tepi. Bukan mengganggu jalannya.

Di tengah lorong aku berselisih dengan lelaki itu. Assalamualaikum aku hulurkan. Biar amarahnya sejuk. Oh! Mukanya tetap bernyala api marah. Sedikitpun dia tak menjawab salam. Aku ke hujung lorong. Melihat perempuan tua itu terkocoh-kocoh mengelap lantai. Yang basah seboleh-bolehnya dikeringkan. Aku sapa ramah. Soalan mudah, sudah makan ke belum. Berbahasa basi, sambil mataku menyulam matanya. Ada air jernih tergenang.

"Minta maaf, saya tumpang lalu, mak cik"
Sambil senyumku meleret tanda simpati. Aku harap hatinya berbunga-bunga.

"Lalulah nak, mak cik izinkan"
Bibirnya mula menguntum senyum. Hilang mendung wajah tuanya.

Aku juga manusia. Tahu peritnya mencari sesuap nasi. Sedikitpun aku tidak pandang rendah kerjanya. Kerja itu halal. Tapi aku terkilan. Bilamana hormat sesama manusia (lebih-lebih lagi kepada warga tua daripada yang muda) seperti sudah hilang.

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post  

Serious security flaw found in IE

Tuesday, 16 December 2008

Serious security flaw found in IE

Internet Explorer is used by the vast majority of the world's computer users


Users of Microsoft's Internet Explorer are being urged by experts to switch to a rival until a serious security flaw has been fixed.

The flaw in Microsoft's Internet Explorer could allow criminals to take control of people's computers and steal their passwords, internet experts say.

Microsoft urged people to be vigilant while it investigated and prepared an emergency patch to resolve it.

Internet Explorer is used by the vast majority of the world's computer users.

It's a shame Microsoft have not been able to fix this more quickly
Darien Graham-Smith
PC Pro magazine


"Microsoft is continuing its investigation of public reports of attacks against a new vulnerability in Internet Explorer," said the firm in a security advisory alert about the flaw.

Microsoft says it has detected attacks against IE 7.0 but said the "underlying vulnerability" was present in all versions of the browser.

Other browsers, such as Firefox, Opera, Chrome, Safari, are not vulnerable to the flaw Microsoft has identified.

Browser bait

"In this case, hackers found the hole before Microsoft did," said Rick Ferguson, senior security advisor at Trend Micro. "This is never a good thing."

As many as 10,000 websites have been compromised since the vulnerability was discovered, he said.

"What we've seen from the exploit so far is it stealing game passwords, but it's inevitable that it will be adapted by criminals," he said. "It's just a question of modifying the payload the trojan installs."

MICROSOFT SECURITY ADVICE
Change IE security settings to high (Look under Tools/Internet Options)
Switch to a Windows user account with limited rights to change a PC's settings
With IE7 or 8 on Vista turn on Protected Mode
Ensure your PC is updated
Keep anti-virus and anti-spyware software up to date


Said Mr Ferguson: "If users can find an alternative browser, then that's good mitigation against the threat."

But Microsoft counselled against taking such action.

"I cannot recommend people switch due to this one flaw," said John Curran, head of Microsoft UK's Windows group.

He added: "We're trying to get this resolved as soon as possible.

"At present, this exploit only seems to affect 0.02% of internet sites," said Mr Curran. "In terms of vulnerability, it only seems to be affecting IE7 users at the moment, but could well encompass other versions in time."

Richard Cox, chief information officer of anti-spam body The Spamhaus Project and an expert on privacy and cyber security, echoed Trend Micro's warning.

"It won't be long before someone reverse engineers this exploit for more fraudulent purposes. Trend Mico's advice [of switching to an alternative web browser] is very sensible," he said.

This could be the moment when the minnows in the browser wars finally score a significant victory
Rory Cellan-Jones
BBC technology editor


PC Pro magazine's security editor, Darien Graham-Smith, said that there was a virtual arms race going on, with hackers always on the look out for new vulnerabilities.

"The message needs to get out that this malicious code can be planted on any web site, so simple careful browsing isn't enough."

"It's a shame Microsoft have not been able to fix this more quickly, but letting people know about this flaw was the right thing to do. If you keep flaws like this quiet, people are put at risk without knowing it."

"Every browser is susceptible to vulnerabilities from time to time. It's fine to say 'don't use Internet Explorer' for now, but other browsers may well find themselves in a similar situation," he added.

http://news.bbc.co.uk/

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 1 comments Links to this post  

Masih Ada Waktu

Monday, 15 December 2008

Arman masih lagi tekun di hadapan monitor komputernya komputernya, mengetuk-ngetuk papan kekunci. Sesekali dia menyentuh tetikus yang terletak di sebelah kanan monitornya. Sibuk. Sibuk sekali.

Semenjak dipertanggungjawabkan dengan projek baru ini oleh majikannya, Arman begitu sibuk sekali. Sehingga kesemua kerjanya yang tidak sempat disiapkan di pejabat dibawa pulang bersamanya ke rumah.

Jam menunjukkan sudah pukul 9.00 malam. Normah, isteri Arman baru sahaja keluar dari bilik setelah selesai menunaikan solat fardhu Isya'. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Arman masih tidak berganjak dari meja komputernya. "Bang, tak berhenti untuk solat dulu ke? Kerja tu kan nanti boleh disambung?" tegur Normah dengan lembut. "Hm..." dengus Arman sebagai membalas peringatan oleh isterinya.

Normah berlalu. Dia tidak berani untuk menegur dengan lebih lagi. Normah cukup kenal benar dengan perangai Arman yang panas baran. Lalu Normah mengambil bakul yang dipenuhi dengan pakaian yang telah kering yang diambil dari ampaian petang tadi. Sewaktu melintasi sisi Arman, tangan Normah telah disambar oleh suaminya. Arman mengenggam tangan Normah sambil merenungnya seketika.

"Awak tahu tidak projek ini penting untuk saya? Ini bagaikan nyawa kerjaya saya. Tak perlu awak nak susah-susah ingatkan saya waktu solat seperti saya anak-anak awak. Tugas ini amanah majikan kepada saya. Saya pasti Allah faham apa yang saya buat. Tahu?" bentak Arman. Normah hanya tunduk memandang lantai. Memanglah, jika diikut dari segi pendidikan, Arman jauh lebih tinggi darinya. Sama ada akademik mahupun agama.

Arman melepaskan gengaman tangannya terhadap Norman dan kemudian meneruskan kerjanya. Begitu asyiknya dia menaip sehingga terlupa waktu terus berlalu. Sedar-sedar, jam sudahpun pukul 12 tengah malam. "Allah... Dah larut rupanya. Patutlah aku rasa mengantuk sangat." bisik Arman kepada dirinya sambil menyandarkan badannya ke kerusi. Dalam tidak sedar Arman terlelap di tempat duduknya.

Arman hanya tersedar apabila terasa bahunya bagaikan digerak oleh seseorang. Dengan mata yang kelat, Arman melihat sekujur tubuh yang besar dan tinggi berada disebelahnya. Arman cuba mengangkat kepalanya tetapi rasanya, mungkin 'makhluk' itu telah menahan kepalanya dari mendongak.

"Hai manusia. Hari ini aku akan pisahkan engkau dari dunia yang engkau cintai ini!" suara milik tubuh yang besar itu bagaikan halilintar membelah bumi. "Tapi... Siapa engkau...?" Tanya Arman dengan nada yang tersekat-sekat. Seraya kemudian makhluk itu mula ketawa membuatkan Arman terasa bagaikan rumahnya sedang dilanda gempa bumi.

"Kau tak perlu tahu siapa aku. Mari. Ikut aku. aku akan segera membawamu bertemu dengan Tuhanmu yang sering kau abaikan!" kaki Arman menggeletar mendengar kata-kata makhluk tersebut. Bertemu Tuhan? Allah? Serta-merta Arman teringat bahawa dia masih belum menunaikan solat. "Wahai makhluk, tolonglah aku. Jika benar kau ingin membawa aku bertemu denganNya, izinkanlah aku tunaikan solat dahulu..."

Sekali lagi makhluk itu ketawa. "Apa? Kau masih ada keinginan untuk bersolat? Bagus... Tetapi mengapa baru sekarang? Sekarang sudah jam berapa wahai manusia?" Arman terdiam ketika diajukan soalan begitu. Serta-merta di pandangannya kelihatan wajah Normah yang telah mengingatkannya agar segera menunaikan kewajipannya tadi. Bukan itu sekali sahaja tetapi berbilang-bilang kali.

"Aku hairan dengan kamu manusia. Tatkala terdengar berita tentang lombong emas di suatu tempat, kamu akan bersegera ke sana. Padahal ianya hanyalah sementara. Dan apabila terdengar tentang sesuatu nikmat, kamu juga akan segera ke sana. Sedangkan ianya sia-sia. Tetapi Allah mengkhabarkan kamu tentang harta di syurga yang kekal dan nikmatnya yang tidak terhingga di sana, mengapa kamu tidak berkejaran untuk mendapatkannya?"

Arman terkedu. Terasa benar apa yang dituturkan oleh makhluk itu tepat mengena batang hidungnya. Airmatanya mula menitis. Arman mulai kesal dengan apa yang telah dilakukan olehnya selama ini. Dia selalu alpa. Dia selalu lupa. Terkadang memang sengaja dia buat-buat lupa untuk mendirikan solat pada awal waktu. Bukan itu sahaja. Malah sesiapa yang cuba mengingatkan pasti akan 'disekolahkan' olehnya.

Hidupnya terlalu mengutamakan dunia. Jika cuba diingatkan, dengan bersahaja Arman akan katakan bahawa Nabi saw menyuruh kita makan terlebih dahulu jika makan sudah dihidangkan. Ataupun dia akan sibuk mengulang tentang amanah. Katanya tugasnya adalah amanah dan sebagai muslim dia diwajibkan menunaikan amanah. Memang rakan-rakannya tidak mampu melawan hujahnya. Itulah yang memang Arman mahukan.
Cuma sekali, Arman memang cukup sakit hati dengan Majid. Kerana Majid pernah mematikan hujahnya. Kata Majid, benarlah Nabi saw kata makan dahulu jika makanan telah terhidang. Tetapi Nabi saw makan tidak seperti kita.

Baginda hanya memakan roti dan sup atau beberapa butir kurma. Dan berhenti pula sebelum kenyang. Jadi masih sempat bersolat di awal waktu di masjid secara berjamaah. Geram Arman kerana tidak mampu menjawabnya.

"Wahai manusia! Bersedialah untuk dihisab. Bersedialah untuk ditanya tentang perintah yang telah diamanahkan buatmu. Bersedia dengan alasan mengapa kau meninggikan amanah hamba lebih dari Pencipta mereka." Arman kali ini betul-betul menggeletar. Dia bagaikan sudah terasa bahang api neraka yang bakal menyambarnya. Dia bagaikan sudah terlihat ular-ular gemuk yang sedang menantinya di lembah yang terpencil.

"Siapapun engkau wahai makhluk, tolonglah lepaskan aku. Tolonglah. Tolong..."
"Bang! Abang! Ya Allah... Tidur duduk macam ni pun masih boleh mengigau?" Normah menggoncang bahu Arman. Kuatnya bunyi Arman mengigau sehinggakan Normah yang telah tertidur di bilik pun boleh terjaga jadinya.

Arman bingkas bangun. Dia meraba-raba seluruh tubuhnya. "Alhamdulillah...Aku masih hidup!" Arman segera berlari ke bilik air. "Abang dah taubat Mah. Abang tak nak tangguh solat lagi!" jeritnya kepada Normah ketika hampir sampai ke pintu bilik air. Normah mengucapkan kesyukuran mendengar pertuturan Arman tadi. Tetapi dia jadi tertanya mimpi apakah agaknya yang mampu menyadarkan suaminya itu tadi. Tidak mengapalah. Yang penting Arman kini telah sedar.

Bagi Arman, mimpi itu cukup memberi makna. Benar, amanah wajib dijaga tetapi amanah Allah adalah sebesar-besar amanah yang lebih utama. Dan benar Allah memerintahkan mencari rezeki tetapi bukan sehingga mengenepikan perintahNya. Sesungguhnya rezeki itu Allah yang beri. Bukan majikan. Bukan projek yang sedang dibuatnya. Sesungguhnya Arman merasa sungguh beruntung kerana diperingatan sebelum tibanya hari di mana tiada lagi peringatan yang berguna...

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post  

Rahmat disebalik bencana

Sunday, 14 December 2008

Kehidupan manusia tidak sunyi dari melalui berbagai pengalaman yang tidak boleh dilupakan. Tidak ada siapa yang ingin melalui pengalaman yang pahit dalam hidupnya tetapi kita tidak boleh lari dari takdir ini. Mahu atau tidak terpaksa diterima.

Begitulah juga dengan ajal dan maut. Tiada siapa yang mahu menyaksikan keadaan maut yang mengerikan atau terlibat dalam keadaan yang ngeri ini. Tetapi begitulah, takdir Tuhan tiada siapa yang tahu dan tiada siapa yang dapat menjangkakan perkara ini akan berlaku.

Selalunya kita akan bersimpati dengan keluarga yang menemui ajal tersebut tetapi kita tidak berapa hendak mengetahui tentang keadaan orang yang bertanggungjawab dalam menyebabkan kematian tersebut terutamanya yang terlibat dalam kemalangan jalan raya kerana mereka dikatakan sebagai pihak yang 'bersalah'.

Pengalaman seorang pakcik yang sempat ditemui oleh kami jelas membayangkan peristiwa tersebut tidak mungkin dapat dilupakan walaupun telah setahun berlalu. Kegembiraan yang diidamkan oleh Pakcik Ali dengan membawa keluarganya bercuti ke utara telah membawa kecelakaan dan pengalaman pahit yang amat menyayat hati.

"Pakcik tidak tahu bagaimana hendak memulakan cerita ini tetapi perasaan dan fikiran pakcik sentiasa teringatkan peristiwa tersebut. Hinggakan di dalam tidur peristiwa tersebut sering menjadi mimpi yang menakutkan," jelas beliau dengan nada yang agak sayu.

Pada pagi hari kejadian tersebut Pakcik Ali, isterinya dan dua orang anak mereka begitu gembira sekali, maklumlah peluang untuk bercuti ke utara bukannya mudah untuk diperolehi tambahan lagi Pakcik Ali merupakan seorang ahli perniagaan yang sentiasa sibuk dan peluang untuk bercuti bersama keluarga tidak mungkin dilepaskannya.

"Sebaik sahaja kereta pakcik hendak keluar dari daerah Selangor untuk menuju ke utara, tiba-tiba muncul seorang kanak-kanak yang pakcik tidak tahu dari mana datangnya, berlari melintas di hadapan kereta pakcik yang sedang bergerak laju," sambung Pakcik Ali lagi.
"Pakcik tak tahu apa yang hendak pakcik gambarkan ketika perkara ini berlaku. Apa yang pakcik nampak adalah kanak-kanak tersebut melambung ke bahagian hadapan kereta pakcik dan kemudiannya jatuh ke atas jalan," ujar Pakcik Ali dengan wajah yang sedih, mungkin peristiwa setahun yang lalu semakin jelas terbayang di otak kepala-nya.

Jeritan isteri dan anak-anak yang duduk di belakang juga tidak didengari oleh Pakcik Ali ketika peristiwa ini berlaku kerana ingatannya hanya tertumpu kepada kanak-kanak yang telah dilanggarnya tadi. "Bermacam perasaan bercampur aduk dalam fikiran pakcik ketika itu. Perasaan gementar, takut, terkejut dan berbagai lagi perasaan bermain di dalam kepala. Tetapi nasib baiklah pakcik dapat mengawal keadaan kereta. Kalau tidak mungkin pakcik tidak dapat menceritakan pengalaman ini dan keluarga pakcik juga hanya tinggal nama sahaja," ujar beliau lagi.
Dalam sekelip mata sahaja tempat kejadian dikerumuni oleh penduduk kampung berhampiran yang ingin menyaksikan kejadian apakah yang telah berlaku. Walaupun Pakcik Ali boleh dikatakan masih berada di dalam keadaan yang 'bingung' tetapi beliau tidak membenarkan anak dan isterinya untuk keluar menyaksikan bagaimanakah keadaan kanak-kanak yang telah dilanggarnya tadi.

Pakcik All membayangkan berbagai keadaan yang lebih buruk boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja iaitu sama ada keluarganya akan dipukul oleh masyarakat kampung kerana telah banyak cerita yang didengar oleh telinganya ramai pemandu-pemandu yang terlanggar binatang ternakan ataupun manusia di kawasan kampung berkenaan enggan berhenti dan terus melarikan diri kerana takut 'dipukul' oleh penduduk kampung tersebut.

Tetapi Pakcik Ali tidak sampai hati untuk meninggalkan keadaan tersebut begitu sahaja walaupun ia boleh berbuat demikian. Perasaan tanggungjawab di dalam dirinya membuatkan beliau pergi melihat keadaan kanak-kanak tersebut walaupun hatinya merasa takut.

"Pakcik berserah sahaja kepada takdir apa yang akan berlaku. Tetapi pakcik tidak benarkan isteri dan anak pakcik keluar dari dalam kereta. Jikalau mereka hendak buat sesuatu pun, biar-lah pakcik sahaja yang menerima akibatnya kerana pakcik yang terlanggar kanak-kanak tersebut, bukannya isteri atau anak-anak pakcik," ujar Pakcik Ali seterusnya. Tetapi nasib yang baik menyebelahi Pakcik Ali. Bak kata orang jikalau niat kita suci dan ikhlas, Allah akan sentiasa melindungi hamba-Nya. Masyarakat kampung tersebut malahan menolong Pakcik Ali untuk membawa kanak-kanak yang telah dilanggarnya ke hospital. Tetapi malangnya kanak-kanak tersebut mati dalam perjalanan akibat pendarahan di bahagian badan yang agak parah.

Keadaan tersebut sememangnya mengharukan perasaan Pakcik Ali sekeluarga tetapi yang paling menyayat perasaan beliau adalah apabila melihatkan ketenangan bapa kanak-kanak tersebut apabila terserempak dengannya sewaktu membuat laporan di balai polis. "Waktu itu pakcik berada di balai polis untuk membuat laporan tentang kemalangan yang terjadi kerana ianya telah menjadi kes polis," menurut Pakcik Ali lagi.

"Perasaan pakcik menjadi terharu apabila mengetahui lelaki yang kebetulan duduk di sebelah pakcik dan dikenali sebagai ustaz oleh anggota polis di situ adalah bapa, kepada kanak-kanak yang telah dilanggar oleh pakcik," ujar Pakcik Ali seterusnya.

Walaupun Pakcik Ali tahu kemalangan tersebut bukan berpunca darinya tetapi perasaan halusnya tetap terusik apabila terpandangkan wajah bapa kanak-kanak tersebut. Tanpa mempedulikan orang yang berada di sekeliling dan seolah-olah hilang perasaan malu yang ada pada diri Pakcik Ali ketika itu, beliau telah menangis teresak-esak kerana menyesali kejadian yang telah berlaku. Beliau sanggup menerima apa sahaja caci-maki yang mungkin dilemparkan oleh ustaz tersebut.

Tetapi sebaliknya perkara yang tidak terduga oleh beliau yang berlaku, ustaz tersebut telah menyabarkan dirinya dan mengatakan bahawa apa yang terjadi adalah kehendak Tuhan dan manusia tidak boleh mengelak dari menerima sesuatu kejadian yang telah ditetapkan oleh-Nya.

Malahan ustaz tersebut turut menasihatkan dirinya agar bersabar dan bertawakal kepada Allah sahaja. Pakcik Ali terkejut mendengarkan kata-kata yang diluahkan oleh ustaz tersebut. "Ketenangan dan kesabaran pada wajah ustaz tersebut walaupun ia sedang berhadapan dengan orang yang telah melanggar anaknya seolah-olah mengejutkan pakcik dari mimpi," ujar Pakcik Ali lagi.

"Selama pakcik hidup, pakcik belum pernah lagi melihat orang yang setenang dan sesabar ustaz tersebut walaupun dirinya sedang berada di dalam kesedihan yang amat sangat akibat kehilangan anak yang disayangi," tambah Pakcik Ali dengan tenang.

"Setitis air mata pun tidak tergenang di kelopak mata ustaz itu, walaupun wajahnya menampakkan kesedihan. Tetapi kelembutan kata-kata yang dikeluarkan benar-benar membuatkan hati pakcik semakin sayu," ujar Pakcik Ali seterusnya.

Allah itu Maha Kaya, setiap kesedihan yang menimpa hambaNya, terdapat kenikmatan di sebaliknya itu. Walaupun kematian kanak-kanak tersebut menjadi suatu 'mimpi' yang buruk dan menakutkan bagi Pakcik Ali, tetapi ketenangan dan kesabaran bapa kanak-kanak tersebut dapat menginsafkan beliau.
Kalau dahulu Pakcik Ali sering marah-marah apabila berhadapan dengan masalah ketika menjalankan urusan perniagaannya, tetapi kini sifat sabar dalam dirinya mula kelihatan.

"Ramai rakan-rakan niaga pakcik merasa hairan dengan perubahan sikap pakcik. Ada di antara mereka yang mengetahui mengapa pakcik mula berubah perangai tetapi ada yang tidak tahu," ujar beliau lagi.

"Tetapi pakcik tak kisah sama ada mereka mengetahui ataupun tidak kerana apa yang penting kepada pakcik kini adalah sikap sabar, jujur dan ikhlas adalah penting dalam diri untuk dijadikan pegangan hidup dan menentukan kejayaan kita," tambah Pakcik Ali penuh keyakinan.

"Dahulu pakcik berjaya dalam bidang perniagaan dengan sifat pakcik yang tidak sabar tetapi kini pakcik lebih berjaya lagi dalam bidang ini dengan sifat sabar yang pakcik tanamkan sedikit demi sedikit di dalam diri," menurut Pakcik Ali lagi.

"Kalau kita ada wang sekalipun tetapi budi pekerti tidak seindah mana, memang pakcik tidak nafikan ramai orang yang akan berkawan dengan kita tetapi tidak lama dan kita mungkin tidak akan mendapat kawan setia. Orang tidak akan mengingati diri kita," tambah Pakcik Ali lagi penuh keinsafan.
"Pakcik menasihatkan berbuat baiklah sementara kita masih hidup. Sungguhpun manusia zaman ini tidak ramai yang mementingkan kebaikan orang lain, tetapi jikalau kita masih berpegang kepada budi pekerti yang baik, orang akan sentiasa mengingati kita," ujar Pakcik Ali seterusnya mengakhiri perbualan di antara kami.

Begitulah keajaiban kekuasaan Allah s.a.w. Dalam terpaksa menempuh suatu peristiwa yang sedih dan berat untuk ditanggung, terselit nikmat yang tidak ternilai harganya..

Read More...

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32 0 comments Links to this post