Soal Jawab Pra Perkahwinan

Saturday, 31 May 2008


Penulis: Dato' Dr. Mohd Fadzilah Kamsah & Noralina Omar
Penerbit: PTS Publications & Distributors Sdn Bhd

Soal jawab praperkahwinan adalah buku yang menjawab persoalan yang sering ditanya oleh bakal pengantin. Buku ini membantu mereka supaya bersedia dan bermaklumat sebelum melangkah ke gerbang perkahwinan.

Buku ini menjawab persoalan berkaitan memilih pasangan, dating, hantaran, maskahwin dan apa itu alam percintaan. Antara perkara lain yang terjawab di dalam buku ini berkaitan prosedur perkahwinan di Malaysia, mengetahui cara mengadakan hubungan sosial dengan keluarga baru dan perbincangan berkaitan pengetahuan seksual dan kesihatan. Setiap perkara yang dibincangkan mengikut norma masyarakat dan belandaskan Islam.

Bagi pembaca golongan kauselor, pendakwah, pakar motivasi dan pendidik, buku ini dapat dijadikan sumber rujukan dalam menangani masalah klien ataupun menyampaikan ilmu.

Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32  

0 comments:

Post a Comment