Amanat

Tuesday, 6 May 2008

Munsyid: Debu

Ada banjir ada hujan,
Begitu pula kemarau,
Gempa bumi dan longsoran,
Di sini juga di rantau.

Dihancurkan hutan-hutan,
Tanpa hirau akibatnya,
Apalagi lautan-lautan,
Mati karang dan ikannya.

Bencana di mana-mana,
Laut gelora amuk topan,
Mengisyaratkan yang nyata,
Sikap manusia tak sopan.

Lihatlah kebinasaan,
Amanat dikhianati,
Inilah keseluruhan,
Kerugian yang sejati.

Dunia adalah amanat,
Dari Allah pada kita,
Manusia yang berkhianat,
Dan akhirnya dukacita.

Masalah lingkungan hidup,
Adalah masalah akhlak,
Renungkanlah kalau sanggup,
Itulah aturan mutlak.

Yang wajib adalah tobat,
Di seluruh muka bumi,
Yakni tobat masyarakat,
Insan perlu memafhumi.
Posted by hAiRiL/spiderman_pink at 23:32  

1 comments:

:(

7 May 2008 at 6:19 pm  

Post a Comment